Webexposities

W.F.G. Nicolaï

Ingediend door admin op wo, 03/28/2018 - 14:04
Afbeelding
De componist W.F.G. Nicolaï die in 1901 een straat in de muziekbuurt in Duinoord kreeg, had dat ten volle verdiend. Hij was enorm met Den Haag verbonden en bovendien heeft het Koninklijk Conservatorium door zijn toedoen de oudste Nederlandse organistenopleiding.

Archiefstuk: “Een componistje”: F. Nieuwenhuysen aan J.P. Kleyn (1783)

Ingediend door admin op do, 11/08/2012 - 14:27
Deze onbekende brief van de Utrechtse musicus Frederik Nieuwenhuysen begint met een quasi-formele aanhef, maar krijgt gaandeweg een steeds lossere toon. Het gebeurt niet vaak dat we een Nederlandse pre-romantische componist zo openhartig horen spreken over zijn métier, mèt zorgvuldig geschreven notenvoorbeelden en een dosis niet onverdiende zelfspot: "... het begint immers al een weinig na een Componistje te lijken".

Labels

Archiefstuk: Portret van ...?

Ingediend door admin op wo, 09/26/2012 - 14:04
Clara Schumann? Op het eerste gezicht is er een treffende gelijkenis. Haardracht en kleding komen in ieder geval overeen met die op de portretten van rond 1860 (sinds de dood van Robert Schumann in 1856 droeg ze enkel nog donkere kleding, en een zwart lint in het haar). Maar ook als we de details van het gezicht bestuderen zijn er tal van overeenkomsten te vinden. Bijvoorbeeld de opvallende lijn van de jukbeenderen naar de kin, en de tint van de ogen.

Labels

Archiefstuk: een violist-aviateur (1913)

Ingediend door admin op vr, 08/03/2012 - 12:08
De tengere jonge man op de foto is Arthur Monnier Harper (1888-1916), een uitzonderlijke figuur onder de Nederlandse luchtvaartpioniers. De in Ierland geboren vioolvirtuoos werd door tijdgenoten gezien als buitengewoon begaafd, maar door zijn veelzijdigheid en rusteloos temperament, èn door zijn tragisch korte leven is zijn talent nooit tot volle ontplooiing gekomen. Twee archiefdozen met composities getuigen van zijn ambitie als componist.

Labels

Archiefstuk: Alsbach: album amicorum (1861-1908)

Ingediend door admin op di, 06/26/2012 - 10:43
Dit vriendenalbum is het enige archiefstuk dat herinnert aan de familiegeschiedenis van de muziekuitgevers Carl Georg Alsbach (1830-1906) en Johann Anton Alsbach (1873-1961). Het is een voor die tijd typisch album, met handgeschreven teksten, muziekfragmenten, enkele prenten, en de gebruikelijke arrangementen van droogbloemen. De benaming 'album amicorum' is maar voor een deel van toepassing. Niet alle auteurs van bijdragen in dit album waren 'vrienden'; in veel gevallen gaat het om beroemdheden die op verzoek een proeve van hun handschrift afstonden.

Labels

Archiefstuk: Berlioz: een brief uit Rome, 1831

Ingediend door admin op vr, 06/08/2012 - 07:19
Verkreukeld, gescheurd waar de zegellak eruit is gevallen; haastig geschreven, vol doorhalingen, niet geheel coherent, maar niettemin duidelijk leesbaar, en met een zwierige vormgeving. Ook in deze beknopte brief aan de uitgever Maurice Schlesinger (een goede professionele relatie) geeft Berlioz een veelzijdig beeld van zijn persoonlijkheid: oprecht, en tegelijkertijd theatraal; heftig en provocerend in zijn oordeel, maar ook hartelijk en gedreven door ongebreideld enthousiasme. Opmerkelijk zijn vooral zijn woorden over Mendelssohn op de laatste bladzijde (onmiddellijk gevolgd door een schimpscheut jegens het Opperwezen).

Labels

Archiefstuk: Leopold Mozart: brief uit Milaan (1770), met een P.S. van Wolfgang

Ingediend door admin op vr, 06/08/2012 - 07:19
“Da bin ich auch, da habts mich.” Wanneer Wolfgang de pen van zijn vader overneemt, laat hij een ander personage het toneel opkomen. De vorige brief had hij ondertekend als “der nehmliche hanswurst”, “diezelfde Hansworst”, en ongetwijfeld speelt hij hier weer die rol. Hij schrijft alsof hij babbelt, en zal geen gelegenheid voorbij laten gaan tot woordspelingen of verwijzingen naar het onderlijf.

Labels

Archiefstuk: Joseph en Fritz Giese, cellisten

Ingediend door admin op di, 05/01/2012 - 12:24
Vader Joseph Giese, geboren te Koblenz, was een leerling van de vermaarde Moritz Ganz (1802-1868). Na tournees door Frankrijk en Zwitserland vond hij in 1857 een betrekking in Den Haag als docent aan het Koninklijk Conservatorium (toen ‘Koninklijke Muziek- en Zangschool’). Ook was hij werkzaam als eerste cellist aan het Théâtre Français, dat in die tijd in de hofstad operavoorstellingen verzorgde. Hij bleef aan het conservatorium verbonden tot 1902, en is bekend als leraar van onder anderen Anton Hekking, Henri Bosmans (de vader van Henriëtte Bosmans), en zijn eigen zoon Fritz.

Labels

Archiefstuk: Johann Sebastian Bach: een kwitantie uit 1731

Ingediend door admin op di, 03/27/2012 - 13:13
Deze door Bach eigenhandig geschreven kwitantie heeft betrekking op Tranksteuer of accijns op alcoholische drank. Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om bier, dat gerekend werd per vat; accijns op wijn werd gerekend per ‘emmer’. Als cantor van de kerk en school van St.-Thomas had Bach recht op restitutie van de accijns op drie vaten. Hoger geplaatsten konden meer belastingvrij verorberen: een rector of conrector vier vaten; een Pfarrer of Diakon vijf; professoren, Pastoren en Archidiakonen zes. De Superintendent Salomon Deyling, die de kwitantie mede heeft ondertekend, had recht op restitutie voor acht vaten.

Labels

Archiefstuk: de familie Noske, ca. 1880

Ingediend door admin op di, 02/21/2012 - 15:21
Afbeelding
Abraham Anthony Noske (1873-1945) is bekend geworden als muziekuitgever. Hij zag het als zijn taak uitsluitend werk van Nederlandse componisten uit te geven, en daarbij was zijn idealisme sterker dan zijn zin voor commercie. Enkele van de 48 componisten in zijn fonds zijn Alphons Diepenbrock, Bernard Zweers, Dirk Schäfer, Jan Ingenhoven, Jan van Gilse en Sem Dresden.

Labels

Archiefstuk: een aanbeveling van Maurice Ravel

Ingediend door admin op vr, 01/27/2012 - 15:21
Afbeelding

Alexander Voormolen (1895-1980) was een compositieleerling van Johan Wagenaar aan de Utrechtse muziekschool. De jonge componist begon zijn carrière met een vliegende start: in 1916 werd zijn Valse de ballet uitgevoerd door het Concertgebouworkest, en in hetzelfde jaar dirigeerde de Franse dirigent Rhené-Bâton zijn Prélude pour La Mort de Tintagiles in de Scheveningse Kurzaal. De dirigent stelde Voormolen voor naar Parijs te gaan.

Labels

'Beatrijs’ als opera

Ingediend door admin op wo, 09/21/2011 - 11:58
Afbeelding

Drie werken in de archieven van het Nederlands Muziek Instituut

Op 29 en 30 september 2011 vond in de Koninklijke Bibliotheek een congres plaats, getiteld Beatrijs de wereld in. Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal. De KB bezit het enige handschrift waarin dit hoogtepunt uit de Nederlandse literatuur is overgeleverd.

Labels

Marie Taglioni (1804-1884): A life on toe tip

Ingediend door admin op za, 11/20/2010 - 09:47
Afbeelding
Een van de meest opmerkelijke collecties in het beheer van het NMI is een kleine verzameling voorwerpen uit het bezit van de beroemde balletdanseres Marie Taglioni (1804-1884). Taglioni behoort tot de belangrijkste figuren in de dansgeschiedenis. Als Sylphide creëerde zij het archetype van de romantische ballerina: etherisch, schijnbaar gewichtloos, enkel door de teentoppen in contact met de aarde.

Labels

Schumanns Myrthen: een bijzonder handschrift in het NMI

Ingediend door admin op vr, 04/23/2010 - 10:47
Afbeelding
In de collecties van het Nederlands Muziek Instituut bevindt zich een aantal bijzondere handschriften van Robert en Clara Schumann. Eén daarvan is een manuscript met zes liederen uit de Myrthen-cyclus op. 25 (1840) van Robert Schumann (1810-1856). Het betreft een gedeelte uit het manuscript dat diende als voorbeeld voor de eerste druk, die in augustus 1840 door Friedrich Kistner in Leipzig werd uitgegeven.

Labels

Bijzondere (muziek)drukken in de STCN

Ingediend door admin op za, 11/07/2009 - 10:02
De STCN (Short Title Catalogue Netherlands) is de retrospectieve nationale bibliografie van Nederland voor de periode 1540-1800. Ruim 190.000 titels en meer dan 500.000 exemplaren van in Nederland gedrukte boeken zijn in de bibliografie opgenomen. Slechts een klein percentage hiervan, 2 procent van het geheel, is beschreven als een druk met muzieknoten. Een groot gedeelte van deze (muziek)drukken bevindt zich in de het NMI.

Labels