organisatie

ANBI

Deze pagina zal binnenkort herzien worden.

Het Nederlands Muziek Instituut heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in de culturele sector.

Bestuur en Comité van Aanbeveling

De Stichting Nederlands Muziek Instituut heeft sedert 2016 geen eigen personeel meer in dienst en beheert ook geen collecties meer. De collecties van het NMI zijn integraal aan de Gemeente (Haags Gemeentearchief) Den Haag overgedragen. De stichting is blijven bestaan om als steunstichting voor de (voormalige) collecties van het NMI te kunnen fungeren en zich voor bijzondere projecten te kunnen inspannen. De dagelijkse zorg voor de collecties ligt evenwel bij het HGA.

Medewerkers

  • Frits Zwart (directeur collecties NMI)

Archieven

  • Chaja Beck (conservator muziekarchieven)    
  • Rik Hendriks    

Bibliotheek    

  • Paula Quint (vanaf 1 mei 2018)

Geschiedenis

Afbeelding
Geschiedenis

Muzikaal erfgoed

De collecties van het NMI nemen een centrale plaats in op het gebied van Nederlandse muzikaal erfgoed (bronnenmateriaal, waaronder veel muziekmanuscripten). Die collecties worden nu via de infrastructuur van het HGA verzameld, geconserveerd, geregistreerd en voor het publiek toegankelijk gemaakt. Sedert 2016 is de collectie van het Nederlands Muziek Instituut ingebed in het Haags Gemeentearchief.