ANBI

De stichting het Nederlands Muziek Instituut heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in de culturele sector.ANBI Logo

Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht geworden, waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven interessant is om culturele instellingen, zoals het NMI, financieel te ondersteunen. Op de pagina Belastingvoordeel vindt u meer informatie over de fiscale voordelen.

1. Naam instelling

Stichting Nederlands Muziek Instituut


2. RSIN nummer / KvK Nummer

RSIN Nummer: 815835103
KvK Nummer: 27185339


3. Contactgegevens

Algemeen:
T 070 – 3533292 (F.W. Zwart)
E nederlandsmuziekinstituut@denhaag.nl
W www.nederlandsmuziekinstituut.nl

Bezoekadres:
Nederlands Muziek Instituut
Spui 70, 2511 BT Den Haag

Postadres:
Stg. Nederlands Muziek Instituut
Columbusstraat 87
2561 AC Den Haag


4. Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  1. behoud en bekendmaking van het Nederlands muzikaal erfgoed in de ruimste zin van het woord, maar vooral dat van het Nederlands Muziek Instituut, thans ondergebracht bij het Haags Gemeentearchief;
  2. het helpen verwerven en conserveren van dragers van het muzikaal erfgoed voor de collectie van het Nederlands Muziek Instituut;
  3. het initiëren en bevorderen van onderzoek, publicaties en voorlichting en het (doen) verzorgen van muziekuitgaven, alsmede het organiseren van tentoonstellingen en muziekuitvoeringen en andere uitingen om de bekendheid van het erfgoed bij het Nederlands Muziek Instituut te vergroten;
  4. het samenwerken met andere (archiverende) instellingen op het gebied van de Nederlandse muziek.

5. Beleidsplan
Voor de periode 2013-2016 is een beleidsplan opgesteld:

6. Bestuurders

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden om niet en het bestuur gaat te werk volgens de richtlijnen van de code Cultural Governance.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

- Henk van der Meulen, voorzitter
- Mw. Marijke Reuvers, penningmeester

- Frits Zwart is directeur van de stichting


7. Beloningsbeleid

De bestuursleden van het Nederlands Muziek Instituut verrichten hun bestuurswerk om niet en kunnen uitsluitend hun werkelijk gemaakte kosten declareren. Het NMI betaalt geen vacatiegelden.

8. Activiteiten en Jaarrekening

Sinds 2005 publiceert het Nederlands Muziek Instituut de jaarverslagen op de website.

Labels