Een nieuw bestuur

Ingediend door admin op ma, 10/03/2016 - 23:00

In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de veranderde situatie bij het NMI. Het NMI is sedert 1 januari jl. onderdeel geworden van het Haags Gemeentearchief. De naam van het Nederlands Muziek Instituut blijft echter gehandhaafd. Daarmee wordt beoogd de collectie, die nu bij het Haags Gemeentearchief is ondergebracht, extra reliëf te kunnen geven, onder meer via de website en deze nieuwsbrief. Het is namelijk van belang dat de collectie herkenbaar blijft als belangrijke nationale muziekcollectie. Het beheer van de collecties is echter formeel overgedragen aan het Haags Gemeentearchief en ook de werknemers zijn bij deze organisatie in dienst getreden.

De stichting NMI heeft dus geen collectievormende taak meer en is ook geen werkgever meer, maar zal zich richten op ondersteuning van de activiteiten met betrekking tot de collectie, de zichtbaarheid, presentaties, concerten en andere activiteiten.

Om die reden is in de loop van dit jaar 2016 het bestuur afgetreden. Na jaren van onzekerheid over het lot van de collecties en de organisatie is het NMI nu stevig verankerd bij het Haags Gemeentearchief en daarmee zijn de collecties veilig gesteld.
Voor de bestuursleden Klaas de Vries (voorzitter), Louis van der Elst (penningmeester), Bèr Deus, Els van den Bent en Peter Horsman betekende die zekerheid dat het einde van hun jarenlange bestuurlijke bemoeienis met de stichting als voltooid mocht worden beschouwd. Onder dankzegging voor hun werkzaamheden en belangeloze inzet zijn zij opgevolgd door (vooralsnog) twee nieuwe bestuursleden: Henk van der Meulen (voorzitter) en Marijke Reuvers (penningmeester).

4 oktober 2016