Oeuvrecatalogus Alphons Diepenbrock

Ingediend door admin op za, 12/22/2012 - 13:41

De Geschiedenis Online Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste historische website van het afgelopen jaar en is in het leven geroepen om uiting te kunnen geven aan de waardering voor een goed toegankelijke historische website. De Geschiedenis Online Prijs is een initiatief van Historisch Nieuwsblad, Archieven.nl en het Nationaal Archief.

Stem nu op Home | Diepenbrock Catalogue of Works

Alphons Diepenbrock (2 september 1862 - 5 april 1921) wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste Nederlandse componist van de decennia rond 1900. Deze tweetalige website biedt niet alleen beschrijvingen van al zijn werken, voltooid en onvoltooid, maar ook de mogelijkheid om door de handschriften van de composities te bladeren en fragmenten of complete uitvoeringen te beluisteren. Een digitaal monument ter ere van Diepenbrocks 150ste geboortejaar.

Prof. dr. Eduard Reeser
Eduard ReeserHet plan tot het opstellen van een oeuvrecatalogus van Diepenbrocks werken stamt van prof. dr. Eduard Reeser die eerder de monumentale, tiendelige serie Alphons Diepenbrock - Brieven en documenten (1962-1998) tot stand heeft gebracht. Onmiddellijk na de voltooiing hiervan heeft de grote Diepenbrock-kenner in samenwerking met Odilia Vermeulen en Ton Braas het stramien opgezet voor het in kaart brengen van het specifieke oeuvre van deze componist. Reesers voorkeur ging uit naar een indeling van de catalogus volgens het tijdstip van ontstaan, en niet naar een opzet volgens genre of bezetting. Ook was het zijn overtuiging dat de onvoltooide werken er hun plaats in dienden te krijgen. Zo zou een chronologisch overzicht ontstaan waarin Diepenbrocks stijlontwikkeling en zijn wisselende aandacht voor genres en taalgebieden zich duidelijk aftekent. Er werden enige proeven opgesteld van een uniforme beschrijving van de werken, vergezeld van een pagina notentekst met het begin van de compositie dan wel meerdere pagina's bij grootschalige of meerdelige werken.

Uniek in de musicologische wereld
De Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis verwelkomde deze presentatievorm - uniek in de musicologische wereld - en zegde toe een uitgave te zullen verzorgen. Hiertoe is door de KVNM in 2003 de Stichting Reeser-Publikatiën opgericht, met als voornaamste oogmerk het realiseren van de publicatie die Reeser voor ogen stond: The Music of Alphons Diepenbrock. A Catalogue.

In 2011 is besloten om het concept van een publicatie in boekvorm te verlaten en over te gaan naar een digitale presentatie. Naast de overweging dat een modern medium als een website een grotere toegankelijkheid en meer flexibiliteit biedt dan een gedrukte oeuvrecatalogus, geeft een digitaal platform ook de mogelijkheid om aan de werkbeschrijvingen gerelateerde gegevens in samenhang te presenteren. De website is in opdracht van de Stichting Reeser-Publikatiën ontwikkeld door Trilobiet Internetdiensten te Rotterdam. Zij zijn ook verantwoordelijk geweest voor de bouw van de database. Een door het stichtingsbestuur benoemde begeleidingscommissie was betrokken bij de ontwerpfase en bij diverse stadia van de verdere ontwikkeling. De website is thans in beheer van het Nederlands Muziek Instituut.

diepenbrock-oeuvre-catalogus

Deze online oeuvrecatalogus zal in zijn veelzijdigheid de verdere aandacht voor de werken van Diepenbrock zeker stimuleren.

22 december 2012