Webexpositie

W.F.G. Nicolaï

Ingediend door admin op wo, 03/28/2018 - 14:04
Afbeelding
De componist W.F.G. Nicolaï die in 1901 een straat in de muziekbuurt in Duinoord kreeg, had dat ten volle verdiend. Hij was enorm met Den Haag verbonden en bovendien heeft het Koninklijk Conservatorium door zijn toedoen de oudste Nederlandse organistenopleiding.

Archiefstuk: “Een componistje”: F. Nieuwenhuysen aan J.P. Kleyn (1783)

Ingediend door admin op do, 11/08/2012 - 14:27
Deze onbekende brief van de Utrechtse musicus Frederik Nieuwenhuysen begint met een quasi-formele aanhef, maar krijgt gaandeweg een steeds lossere toon. Het gebeurt niet vaak dat we een Nederlandse pre-romantische componist zo openhartig horen spreken over zijn métier, mèt zorgvuldig geschreven notenvoorbeelden en een dosis niet onverdiende zelfspot: "... het begint immers al een weinig na een Componistje te lijken".

Labels

Archiefstuk: Portret van ...?

Ingediend door admin op wo, 09/26/2012 - 14:04
Clara Schumann? Op het eerste gezicht is er een treffende gelijkenis. Haardracht en kleding komen in ieder geval overeen met die op de portretten van rond 1860 (sinds de dood van Robert Schumann in 1856 droeg ze enkel nog donkere kleding, en een zwart lint in het haar). Maar ook als we de details van het gezicht bestuderen zijn er tal van overeenkomsten te vinden. Bijvoorbeeld de opvallende lijn van de jukbeenderen naar de kin, en de tint van de ogen.

Labels

Archiefstuk: een violist-aviateur (1913)

Ingediend door admin op vr, 08/03/2012 - 12:08
De tengere jonge man op de foto is Arthur Monnier Harper (1888-1916), een uitzonderlijke figuur onder de Nederlandse luchtvaartpioniers. De in Ierland geboren vioolvirtuoos werd door tijdgenoten gezien als buitengewoon begaafd, maar door zijn veelzijdigheid en rusteloos temperament, èn door zijn tragisch korte leven is zijn talent nooit tot volle ontplooiing gekomen. Twee archiefdozen met composities getuigen van zijn ambitie als componist.

Labels

Archiefstuk: Alsbach: album amicorum (1861-1908)

Ingediend door admin op di, 06/26/2012 - 10:43
Dit vriendenalbum is het enige archiefstuk dat herinnert aan de familiegeschiedenis van de muziekuitgevers Carl Georg Alsbach (1830-1906) en Johann Anton Alsbach (1873-1961). Het is een voor die tijd typisch album, met handgeschreven teksten, muziekfragmenten, enkele prenten, en de gebruikelijke arrangementen van droogbloemen. De benaming 'album amicorum' is maar voor een deel van toepassing. Niet alle auteurs van bijdragen in dit album waren 'vrienden'; in veel gevallen gaat het om beroemdheden die op verzoek een proeve van hun handschrift afstonden.

Labels

Archiefstuk: Leopold Mozart: brief uit Milaan (1770), met een P.S. van Wolfgang

Ingediend door admin op vr, 06/08/2012 - 07:19
“Da bin ich auch, da habts mich.” Wanneer Wolfgang de pen van zijn vader overneemt, laat hij een ander personage het toneel opkomen. De vorige brief had hij ondertekend als “der nehmliche hanswurst”, “diezelfde Hansworst”, en ongetwijfeld speelt hij hier weer die rol. Hij schrijft alsof hij babbelt, en zal geen gelegenheid voorbij laten gaan tot woordspelingen of verwijzingen naar het onderlijf.

Labels

Archiefstuk: Berlioz: een brief uit Rome, 1831

Ingediend door admin op vr, 06/08/2012 - 07:19
Verkreukeld, gescheurd waar de zegellak eruit is gevallen; haastig geschreven, vol doorhalingen, niet geheel coherent, maar niettemin duidelijk leesbaar, en met een zwierige vormgeving. Ook in deze beknopte brief aan de uitgever Maurice Schlesinger (een goede professionele relatie) geeft Berlioz een veelzijdig beeld van zijn persoonlijkheid: oprecht, en tegelijkertijd theatraal; heftig en provocerend in zijn oordeel, maar ook hartelijk en gedreven door ongebreideld enthousiasme. Opmerkelijk zijn vooral zijn woorden over Mendelssohn op de laatste bladzijde (onmiddellijk gevolgd door een schimpscheut jegens het Opperwezen).

Labels

Archiefstuk: Joseph en Fritz Giese, cellisten

Ingediend door admin op di, 05/01/2012 - 12:24
Vader Joseph Giese, geboren te Koblenz, was een leerling van de vermaarde Moritz Ganz (1802-1868). Na tournees door Frankrijk en Zwitserland vond hij in 1857 een betrekking in Den Haag als docent aan het Koninklijk Conservatorium (toen ‘Koninklijke Muziek- en Zangschool’). Ook was hij werkzaam als eerste cellist aan het Théâtre Français, dat in die tijd in de hofstad operavoorstellingen verzorgde. Hij bleef aan het conservatorium verbonden tot 1902, en is bekend als leraar van onder anderen Anton Hekking, Henri Bosmans (de vader van Henriëtte Bosmans), en zijn eigen zoon Fritz.

Labels

Archiefstuk: Johann Sebastian Bach: een kwitantie uit 1731

Ingediend door admin op di, 03/27/2012 - 13:13
Deze door Bach eigenhandig geschreven kwitantie heeft betrekking op Tranksteuer of accijns op alcoholische drank. Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om bier, dat gerekend werd per vat; accijns op wijn werd gerekend per ‘emmer’. Als cantor van de kerk en school van St.-Thomas had Bach recht op restitutie van de accijns op drie vaten. Hoger geplaatsten konden meer belastingvrij verorberen: een rector of conrector vier vaten; een Pfarrer of Diakon vijf; professoren, Pastoren en Archidiakonen zes. De Superintendent Salomon Deyling, die de kwitantie mede heeft ondertekend, had recht op restitutie voor acht vaten.

Labels

Archiefstuk: de familie Noske, ca. 1880

Ingediend door admin op di, 02/21/2012 - 15:21
Afbeelding
Abraham Anthony Noske (1873-1945) is bekend geworden als muziekuitgever. Hij zag het als zijn taak uitsluitend werk van Nederlandse componisten uit te geven, en daarbij was zijn idealisme sterker dan zijn zin voor commercie. Enkele van de 48 componisten in zijn fonds zijn Alphons Diepenbrock, Bernard Zweers, Dirk Schäfer, Jan Ingenhoven, Jan van Gilse en Sem Dresden.

Labels