Lenen en verlengen

De standaard uitleentermijn is 4 weken. Boeken die niet worden uitgeleend worden indien gewenst één week voor u bewaard in de leeszaal. U kunt maximaal 15 publicaties tegelijkertijd lenen. Het is niet toegestaan deze aan derden uit te lenen.

Afhalen

Tijdens openingsuren van het NMI kunt u uw boeken afhalen. Aangevraagde boeken worden één week voor u apart gehouden.

Aanvragen » (Catalogus Bibliotheek)

Verlengen, reserveren

Verlengen van geleende boeken kunt u online doen via de bibliotheekcatalogus. Een geleend boek kunt u, mits niet gereserveerd door een andere lener, maximaal 10 keer verlengen met vier weken. Uitgeleende werken kunt u reserveren. U krijgt bericht als het boek beschikbaar is. U kunt hier ook bekijken welke boeken u heeft geleend.

Verlengen » (Catalogus Bibliotheek, ga naar lenergegevens)

Terugbezorgen

Geleende publicaties moeten uiterlijk op de laatste dag van de leentermijn worden teruggebracht, of stevig verpakt worden teruggezonden. Het risico van beschadigingen en/of zoekraken bij terugzending is voor de lener. U kunt op verzoek een bewijs van terugbezorging krijgen.

Boete & schadevergoeding

Bij overschrijding van de leentermijn ontvangt u een rappel per e-mail. Reageert u hier binnen een week niet op dan ontvangt u weer een rappel. Als u hier ook niet op reageert dan wordt uw lidmaatschap geblokkeerd en bent u € 4,50 per publicatie verschuldigd. Dit verneemt u via een derde rappel. Uw lenerspas wordt pas weer geldig gemaakt na het terugbezorgen van de boek(en) en het betalen van de boete. Als het NMI een niet-terugbezorgd boek opnieuw moet aanschaffen, worden ook deze kosten op de lener verhaald. De kosten bedragen minimaal € 49,50 per publicatie.

Afbeelding

Labels