Bezoek

Studie- en leeszaal

Het NMI combineert de leeszaal met die van het Haags Gemeentearchief. De balie van het NMI bevindt dus in de studiezaal van het Haags Gemeentearchief. Een beperkt aantal naslagwerken staan hier in de open opstelling. De openingstijden van de bibliotheek zijn: dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00-16.00 uur.

Inzage van archieven vindt eveneens in de studiezaal plaats, maar alleen op afspraak. De openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur. Afspraken kunnen gemaakt worden via nederlandsmuziekinstituut@denhaag.nl

U kunt zelf geen fotokopieën te maken. Wel kunnen kopieën in opdracht gemaakt worden à € 0,30 per A4 pagina. Een kleine hoeveelheid kan ter plekke gemaakt worden, bij grotere aantallen zullen de kopieën pas later opgehaald kunnen worden. Een andere mogelijkheid is om het materiaal (zonder flits) zelf te fotograferen of te scannen met een smartphone of iPad. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

De microfiches zijn vrij raadpleegbaar in de studiezaal van het HGA. De openingstijden van de studiezaal zijn: dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Zie: www.gemeentearchief.denhaag.nl

 

Afbeelding

Labels

Lid worden

Het NMI is toegankelijk voor iedereen. Als u ingeschreven bent als lid, kunt u zelf boeken en bladmuziek aanvragen via de bibliotheekcatalogus. Tijdens de openingstijden van de NMI balie kunt u zich als lid inschrijven. U heeft daarbij een geldig legitimatiebewijs en een adresbewijs nodig. Het lidmaatschap is gratis.

Voor inzage in de archieven dient altijd van tevoren een afspraak te worden gemaakt. Inzage van gereserveerd materiaal vindt plaats in de studiezaal van het HGA. U meldt zich bij de balie van het HGA. Ook hier wordt u bij een eerste bezoek ingeschreven en geldt een legitimatieplicht.

Afbeelding

Labels

Lenen en verlengen

De standaard uitleentermijn is 4 weken. Boeken die niet worden uitgeleend worden indien gewenst één week voor u bewaard in de leeszaal. U kunt maximaal 15 publicaties tegelijkertijd lenen. Het is niet toegestaan deze aan derden uit te lenen.

Afhalen

Tijdens openingsuren van het NMI kunt u uw boeken afhalen. Aangevraagde boeken worden één week voor u apart gehouden.

Aanvragen » (Catalogus Bibliotheek)

Verlengen, reserveren

Verlengen van geleende boeken kunt u online doen via de bibliotheekcatalogus. Een geleend boek kunt u, mits niet gereserveerd door een andere lener, maximaal 10 keer verlengen met vier weken. Uitgeleende werken kunt u reserveren. U krijgt bericht als het boek beschikbaar is. U kunt hier ook bekijken welke boeken u heeft geleend.

Verlengen » (Catalogus Bibliotheek, ga naar lenergegevens)

Terugbezorgen

Geleende publicaties moeten uiterlijk op de laatste dag van de leentermijn worden teruggebracht, of stevig verpakt worden teruggezonden. Het risico van beschadigingen en/of zoekraken bij terugzending is voor de lener. U kunt op verzoek een bewijs van terugbezorging krijgen.

Boete & schadevergoeding

Bij overschrijding van de leentermijn ontvangt u een rappel per e-mail. Reageert u hier binnen een week niet op dan ontvangt u weer een rappel. Als u hier ook niet op reageert dan wordt uw lidmaatschap geblokkeerd en bent u € 4,50 per publicatie verschuldigd. Dit verneemt u via een derde rappel. Uw lenerspas wordt pas weer geldig gemaakt na het terugbezorgen van de boek(en) en het betalen van de boete. Als het NMI een niet-terugbezorgd boek opnieuw moet aanschaffen, worden ook deze kosten op de lener verhaald. De kosten bedragen minimaal € 49,50 per publicatie.

Afbeelding

Labels

Tarieven

Gebruiksrechten (exclusief reproductie- en administratiekosten)

oplage tot 1.200 € 22,50
vanaf 1.200 tot 5.000 € 45,00
vanaf 5.000 tot 10.000 € 67,50
meer dan 10.000 € 112,50
webpublicatie € 90,00

voor publicatie van materiaal uit de bijzondere NMI collecties (archieven, fotocollectie, handschriften, oude drukken, unica) moet vooraf schriftelijk toestemming worden gevraagd.

Boete & schadevergoeding geleend materiaal

Te laat terugbezorgen boek € 4,50
Zoekgeraakt, beschadigd boek variabel minimumbedrag € 49,50

Alle prijzen inclusief BTW.

Afbeelding

Labels

Contact

Algemeen

E-mail: nederlandsmuziekinstituut@denhaag.nl

Bezoekadres bibliotheek NMI:

Haags Gemeentearchief
Spui 70
2511 BT Den Haag

Openingstijden bibliotheekbalie: dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.00-16.00 uur
Openingstijden collectie microfiches (studiezaal): dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur

Bezoekadres archieven NMI

Haags Gemeentearchief
Spui 70
2511 BT Den Haag
let op: inzage archieven alleen op afspraak

Openingstijden studiezaal: dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur

Voor afwijkende openingstijden: zie homepage.

Postadres

Gemeente Den Haag
DPZ/HGA
t.a.v. Nederlands Muziek Instituut
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Bankrelatie
ABN AMRO
Bankrekeningnummer: 415 266 165
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL77 ABNA 0415266165

Kamer van Koophandel: 27185339

 

Route
Het HGA is gevestigd in het stadhuis op het Spui. Het stadhuis bevindt zich op enkele minuten lopen van het Centraal Station.

Vragen en suggesties
Het NMI verneemt graag uw mening, zowel over onze dienstverlening als over onze collectie. Vragen, ook voor inzage, opmerkingen of klachten via nederlandsmuziekinstituut@denhaag.nl.
 

Afbeelding

Labels