Nieuws

Beslissing op bezwaar

Ingediend door admin op vr, 06/01/2012 - 17:22

Tegen de voorgenomen beëindiging van de subsidie per 1 januari 2013 diende het NMI op 31 januari 2012 een bezwaarschrift in. De staatssecretaris laat in een brief d.d. 22 mei 2012 weten in het bezwaar geen aanleiding te zien op zijn eerder genomen besluiten terug te komen. Hij schrijft onder meer:

'Dat het kabinet ervan uitgaat dat de opgebouwde collecties en archieven bij musea of andere culturele instellingen kunnen worden ondergebracht, leidt evenwel niet tot een financiële verplichting voor het kabinet. Het is immers geen rijkscollectie.'

Lees de volledige brief pdf

Het bestuur beraadt zich op een reactie.

1 juni 2012

 

Bij nader inzien

Ingediend door admin op di, 05/29/2012 - 16:46

De Telegraaf 20120529

De Telegraaf, dinsdag 29 mei 2012

29 mei 2012

Interview De Volkskrant

Ingediend door admin op wo, 05/23/2012 - 15:19

Naar aanleiding van het voor het NMI negatieve advies van de Raad voor Cultuur verscheen onderstaand interview met Frits Zwart in de Volkskrant van 23 mei 2012.

Volkskrant 23 mei 201224 mei 2012


Einde Nederlands Muziek Instituut nabij?

Ingediend door admin op di, 05/22/2012 - 13:23

Met het zojuist openbaar gemaakte advies Slagen in Cultuur van de Raad voor Cultuur is duidelijk geworden dat het Nederlands Muziek Instituut in zijn huidige vorm niet kan voortbestaan. De raad adviseert het NMI geen subsidie te verstrekken omdat het geen museum is maar een collectie-instituut, en stelt dat het daarom niet in aanmerking komt voor subsidie op grond van de museale regeling (artikel 3.23).

Het NMI had, op herhaalde suggestie van staatssecretaris Zijlstra, een aanvraag ingediend voor de nieuwe basisinfrastructuur via deze regeling. De raad vindt dat het NMI geen museale functie heeft omdat het om een archief (of bibliotheek) gaat en wijst daarom de aanvraag af.

Wel stelt de raad: 'Het NMI langs de museale meetlat leggen, doet naar de mening van de raad geen recht aan deze bijzondere instelling. Dat betekent volgens de raad niet dat de collectie, die voor musici van eminent belang is, niet moet worden geborgd.' De raad vindt dat de collecties van het NMI behouden moeten blijven en ziet ook dat de instelling nu in haar voortbestaan wordt bedreigd.

'Uiteraard zijn wij verheugd, dat de raad constateert dat het NMI uniek is in Nederland en van eminent belang is voor de musici', zegt een ontgoochelde directeur Frits Zwart, 'maar dat neemt niet weg dat we door dit negatieve advies van de raad nu toch voor het ergste moeten gaan vrezen. Als er nu niets gebeurt dan gaat het NMI verloren en dat is rampzalig voor behoud en toegankelijkheid van het Nederlands muzikaal erfgoed. Waarom kan er niet één instituut op dit gebied in stand worden gehouden? Gaan we nu zó nonchalant met ons muzikaal erfgoed om? Over een paar jaar zal worden ingezien hoe ongelooflijk kortzichtig deze beleidsontwikkeling is geweest. Het is echt diep treurig.'

Het NMI had bij de Raad voor Cultuur een aanvraag ingediend in het kader van de museale regeling. Samen met de uitgeverij van Muziek Centrum Nederland, Donemus, was een plan uitgewerkt om via de museale weg toch nog in de nieuwe basisinfrastructuur terecht te komen. Die kans lijkt nu verkeken nu het advies van de raad is bekendgemaakt.

Een paar weken geleden pleitte de gemeentelijke adviescommissie in Den Haag voor verlaging van de gemeentelijke subsidie en inbedding in het Haags Gemeentearchief. Daarmee werd de toekomst al zwaar onder druk gezet. Door de perspectieven die met het advies van de Raad voor Cultuur verder zijn ontstaan - of eigenlijk, wegvallen - is het voortbestaan van het NMI werkelijk in het geding en zal het enige instituut voor muzikaal erfgoed verdwijnen.

Bekijk het complete advies op de website van de Raad voor Cultuur.

22 mei 2012

Reactie op deeladvies Gemeente Den Haag

Ingediend door admin op wo, 05/16/2012 - 13:19

cultureel_kapitaalOp 25 april verscheen het Advies voor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 Het cultureel Kapitaal van Den Haag. Hierin adviseert de gemeentelijke adviescommissie, onder voorzitterschap van Ernst Hirsch Ballin, de gemeentelijke subsidie aan het NMI terug te brengen van € 374.000 naar € 300.000. Dit op voorwaarde dat het NMI een integratie tot stand brengt met het Haags Gemeentearchief (HGA).

Het NMI kan zich niet herkennen in de beoordeling en de kritiek van de commissie en ziet zich genoodzaakt te komen met een uitvoerige en onderbouwde reactie op de inhoud van het deeladvies. Dit in de verwachting het College van B&W en de Gemeenteraad te overtuigen van een positiever en realistischer blik op het verleden, heden en (hopelijk ook) toekomst van het NMI.

Brief NMI aan College van B&W Gemeente Den Haag, d.d. 10 mei 2012 pdf (PDF, 229 kB )

16 mei 2012

Johannes Snoer: componist van harpmuziek

Ingediend door admin op do, 05/10/2012 - 10:26
 
snoer coverIn de serie ‘Uit het archief' van Akkoord Magazine wordt in het juni/juli-nummer aandacht besteed aan de indertijd beroemde harpist Johannes Snoer (1868-1936). Voor de muziekbijlage wordt een van zijn eerste werkjes voor harp geselecteerd; een niet al te moeilijk, maar leuk salonwerkje onder de naam Capriccio.

Johannes Snoer werd geboren in Amsterdam. Hij werkte korte tijd als cellist en harpist in het Concertgebouworkest maar verdween daarna naar het buitenland om te werken in de orkesten van Leipzig en Wenen. Ook was hij zeer actief als solist onder meer in Amerika. Daarnaast componeerde hij veel voor de harp. Het geselecteerde Capriccio is afkomstig uit zijn Drei leichte Stücke für Harfe.

Download partituurpdf(Capriccio - Johannes Snoer)

Download artikel pdf (Johannes Snoer - Harpist, cellist en componist, AM nr. 45 - juni/juli 2012)

Bekijk ook de eerder verschenen bijdragen in de serie 'Onbekende composities'.

24 mei 2012

Chasa Mengelberg (DVD-Boek)

Ingediend door admin op za, 04/28/2012 - 10:19

In 2010 is Chasa Mengelberg, het beroemde huis van de dirigent Willem Mengelberg, door de Willem Mengelberg Stiftung verkocht en in particuliere handen overgegaan.

Velen koesteren mooie herinneringen aan dit bijzondere chalet en de prachtige omgeving, anderen zijn misschien nieuwsgierig geworden naar dit beroemde huis. In opdracht van de Willem Mengelberg Stiftung is er een dvd gemaakt met fraaie beelden van de Chasa en van de directe omgeving en de gebouwen, zoals de kapel, rond Chasa Mengelberg. De kijker krijgt a.h.w. een rondleiding door het huis en kan daardoor toch binnen komen! De documentaire over het huis wordt afgewisseld met beelden van partituren, historische foto's en korte historische filmfragmenten met Willem Mengelberg.

De DVD is opgenomen in een bijzonder fraai door ontwerper Louis Gauthier vormgegeven boek met informatieve teksten over Willem Mengelberg. De documentaire kent een keuzemenu met weergave voor Engelse, Duitse en Nederlandse versie.

chasa mengelberg (DVD-boek)

Een project van de Mengelberg Stiftung, het Nederlands Muziek Instituut en Gauthier Productions.

Webwinkel »

28 april 2012

Advies Kunstenplan 'Het Cultureel Kapitaal van Den Haag' gepresenteerd.

Ingediend door admin op wo, 04/25/2012 - 11:15

In de zomer van 2011 heeft het College van de gemeente Den Haag een Adviescommissie in het leven geroepen onder voorzitterschap van Ernst Hirsch Ballin, met de opdracht een integraal advies uit te brengen over het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013 - 2016. De Adviescommissie is verzocht te adviseren over zowel de algemene aandachtsgebieden en disciplines als over de subsidieaanvragen van de afzonderlijke instellingen, waaronder ook die van het Nederlands Muziek Instituut.

Op woensdag 25 april heeft de voorzitter namens de Adviescommissie het Advies voor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 aangeboden aan Marjolein de Jong, wethouder van Cultuur te Den Haag.

Ten aanzien van het NMI stelt de Commissie in haar advies dat zij het betreurt dat het Rijk eenzijdig besloten heeft het NMI niet langer te subsidiëren en daarmee feitelijk aangeeft geen verantwoordelijkheid te willen dragen voor het muzikaal erfgoed. De Commissie onderkent het belang van het NMI voor het muziekleven, en zij staat dan ook op het standpunt dat het wegvallen van de rijkssubsidie geen aanleiding mag zijn om de gemeentelijke bijdrage te stoppen, dit op voorwaarde dat het NMI een integratie tot stand brengt met het Haags Gemeentearchief (HGA). Toch stelt de commissie voor de subsidie van de Gemeente Den Haag terug te brengen van € 374.000 naar € 300.000.

Daarnaast geeft de Commissie ook een inhoudelijke beoordeling ten aanzien van het functioneren van het NMI in de afgelopen jaren. Zo stelt de Commissie onder meer dat het NMI de afgelopen jaren onvoldoende naar buiten gericht heeft geopereerd en vraagt zij zich af of er niet meer voortgang had kunnen worden gemaakt bij de ontsluiting van de muziekcollecties.

Het NMI kan zich niet herkennen in de beoordeling en de kritiek van de commissie. Het lijkt er verder op dat de commissie beoogt de collectie 'op te bergen' bij het Haags Gemeentearchief. Met de voorgestelde omvang van een toekomstig NMI is er in de toekomst nauwelijks bekendheid en dynamiek rond het muzikaal erfgoed te organiseren.

Op dit moment beraden Bestuur en Directie zich over te nemen vervolgstappen.

U kunt het advies voor het Nederlands Muziek Instituut hier downloaden:
Advies Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 - Nederlands Muziek Instituut PDF bestand(PDF, 56 kB)

Het volledige advies is te vinden op de website van de Gemeente Den Haag.

25 april 2012

NMI in Mens en melodie

Ingediend door admin op di, 04/03/2012 - 15:29
Dit jaar is de samenwerking, in de vorm van een eigen rubriek, met het muziektijdschrift Mens en melodie hervat. In het maart-nummer besteedt het NMI aandacht aan de bijdragen die het instituut al jaren succesvol levert aan de muziekpraktijk. Het artikel gaat in op de uitgaven van liederen van componiste Anna Cramer (1873-1968) die dankzij het NMI geproduceerd konden worden.


Manuscript Anna Cramer

Naar artikel »

3 april 2012

Populaire muziek toegankelijk!

Ingediend door admin op di, 04/03/2012 - 07:17

Het NMI verwierf in 2006 een unieke verzameling Nederlandse speelmansboeken uit de 18e en 19e eeuw. Deze collectie, bijeengebracht door dr. Christiaan C. Vlam (1916-1999), bestaat uit 21 Nederlandse volksmuziek-handschriften uit de periode 1700-1900. Het zijn handschriften waarin violisten, fluitisten en andere speellieden het repertoire noteerden waarmee zij hun brood verdienden. Deze manuscripten vormen de belangrijkste bron van onze kennis van de populaire muziek van die tijd.

mi-speelmuziek-logoIn het project 'Speelmuziek', werd de collectie Vlam gescand en online toegankelijk gemaakt op de website van het NMI. Omdat de collectie verband houdt met contemporain liedmateriaal, is zij tevens ontsloten in de Nederlandse Liederenbank van het Meertens Instituut, een database die liederen en melodieën op talrijke manieren doorzoekbaar maakt.

Speelmuziek is een samenwerkingsproject van het Nederlands Muziek Instituut en het Meertens Instituut en werd gerealiseerd met steun van het Ministerie van OCW in het kader van Digitaliseren met beleid.

speelboekje-nieuwsbericht

Speelmuziek: de collectie Vlam

3 april 2012

Casa del Violino: òp naar de 27.000

Ingediend door admin op vr, 03/30/2012 - 12:01
freek-r Willem Noske's collectie vioolmuziek Casa del Violino werd in 2004 aan het NMI geschonken. Met zijn ca. 27.000 titels is dit een van de grootste verzamelingen ter wereld op dat gebied.

Inmiddels zijn ruim 22.000 titels in de catalogus ingevoerd. Voorzien mag worden dat de gehele collectie vóór het einde van dit jaar via de online catalogus kan worden doorzocht.

Freek Pliester, 'catalograaf'


De kracht van een verzameling blijkt uit de samenhang van de stukken en de consequentie waarmee de violist-verzamelaar het gebied heeft verkend. Er vallen verschillende leidraden te herkennen:

  • Naast de grote componisten zijn ook vele werken van ‘mindere goden’ aanwezig: behalve Corelli ook Pugnani en diens leerling Viotti; niet alleen Haydn en Mozart maar ook Pleyel en Boccherini. Door dit brede perspectief komt een tijdperk tot leven.

  • Arrangementen spelen een grote rol. Honderden bewerkingen voor viool (viool en piano, twee violen, strijkkwartet enz.) van delen uit symfonieën, van dansen en operafragmenten door o.a. Alfred Moffat, Friedrich Hermann en Jascha Heifetz geven een beeld van de omgang met muziek in een bepaald tijdperk. Een verrassend doorkijkje in de bewerkingswereld bieden de maar liefst veertig bewerkingen (voor acht verschillende bezettingen, uitgegeven in twaalf landen, voor en na 1900) van Luigi Boccherini’s fameuze Menuet uit het strijkkwintet nr. 11 in E (G. 275). Ook hieruit blijkt Noske’s grenzenloze verzamelwoede.

  • De 19e eeuw is goed vertegenwoordigd met vele fantasieën en variatiewerken, het meest voor de bezetting viool en piano; hele opera’s werden door de gegoede burgerij soms in strijkkwartetvorm gespeeld.

  • Vioolmethodiek speelt een grote rol, van eenvoudig stukjes ‘in de 1e positie’ tot uiterst moeilijke speltechniek voor vergevorderden. Werk van Fiorillo of Mazas krijgen de vioolstudenten nog steeds voorgeschoteld.

  • Veel partituren zijn betekend (in potlood of in rood en blauw). Willem Noske - zelf een nogal extreem betekenaar – vergaarde ook tweede of derde exemplaren van een werk als die betekend waren door violisten van naam zoals Oscar Back, Jean Deggeler of Louis Zimmerman. Ook handgeschreven opdrachten – al dan niet van de componist – werden gesignaleerd. Een substantieel aandeel hebben de drukken (of drukproeven) uit de bibliotheek van Lambert Massart, die in de Franse viooltraditie stond van o.a. Rode en Kreutzer.

  • Iconografisch geïnteresseerden vinden veel van hun gading bij oude drukken van uitgeverijen als Hummel (Berlin en Amsterdam) en André (Offenbach am Main). De titelpagina’s tonen mythologische figuren en vignetten of idyllische dorpsgezichten.

Natuurlijk bevinden zich in deze veelheid talloze highlights, zoals unieke (oude) drukken en handschriften. Sommige werken staan in gezaghebbende muziekencyclopedieën als The New Grove en Die Musik in Geschichte und Gegenwart als ‘lost’ of ‘verschollen’ te boek. Een paar voorbeelden:

  • Ernst Krenek: manuscript (autograaf, 1922) van Concerto grosso nr. 1, opus 10. Dit eerste concerto grosso (met talrijke annotaties, markeringen, doorhalingen in blauw, rood en potlood) is teruggetrokken door de componist;

  • Louis Spohr: manuscript (autograaf, 1834?) van Bruchstück aus [dem Oratorium] Des Heilands letze Stunden in klavieruittreksel (niet genoemd bij de autografen in F. Göthels Thematisch-bibliographisches Verzeichnis der Werke von Louis Spohr, WoO 62);

  • Henryk Wieniawski: manuscript (autograaf, 1854) van een cadens bij Beethovens vioolconcert opus 61. Het enthousiasme van Poolse Wieniawski-vorsers was groot toen zij vernamen dat deze verloren gewaande cadens zich in Noskes vioolcollectie bevond. Hij is opgenomen in de uitgave Kadenzen zu Ludwig van Beethovens Konzert für Violine und Orchester op. 61 / von Auer, David, Donts, [etc.] (Bärenreiter);

  • Henri Vieuxtemps: manuscript (autograaf) van Allegro moderato uit Vioolconcert nr. 1 op. 10 (piano-uittreksel).

De kwaliteit van de titelbeschrijvingen kon mede worden gewaarborgd door de schat aan naslagwerken in het NMI (en de Koninklijke Bibliotheek).

Instandhouding en catalogisering zijn mogelijk gemaakt door de steun van een aantal fondsen: SNS-REAAL Fonds, Stichting Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, Gemeente Den Haag en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting.

 

Willem Noske »

Bibliotheekcatalogus »

Franz Liszt, Die drei Zigeuner (fotokopie van de uitgave 1896), met betekening door Willem Noske

Franz Liszt, Die drei Zigeuner (fotokopie van de uitgave 1896), met betekening door Willem Noske3 april 2012


De zaak tegen Willem Mengelberg

Ingediend door admin op wo, 03/28/2012 - 14:00

Op vrijdag 23 maart hield oud-strafrechter Frederik Heemskerk bij het Nederlands Muziek Instituut voor de Willem Mengelberg Vereniging een lezing over ‘De zaak tegen Willem Mengelberg'.

Mengelberg was uitermate populair in Nederland, maar door zijn houding tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam hier een einde aan. In 1947 werd hij gevoelig gestraft door een zuiveringscollege, de Centrale Ereraad, die hem een dirigeerverbod oplegde van zes jaar.

Prangende vragen
Frederik Heemskerk probeerde naar aanleiding van de stukken die hij bestudeerd heeft van dit zuiveringsproces, antwoord te geven op een aantal prangende vragen, zoals:
• Wat werd Mengelberg nu precies verweten?
• Kreeg hij een eerlijk proces?
• Waarvoor werd hij uiteindelijk gestraft?
• Was die straf terecht?

NRC
Voor muziekjournalist Kasper Jansen, die aanwezig was bij de lezing van Heemskerk, was dit aanleiding voor een kort verslag in NRC-Handelsblad van 24 maart 2012. Vanwege de foutieve weergave stuurde Frits Zwart een correctie naar het NRC, die niet werd gepubliceerd:

‘Geachte heer Zwart,

Hartelijk dank voor de toezending van uw brief. Wij moeten u echter berichten dat wij deze niet zullen plaatsen. Onze voorkeur is uitgegaan naar andere bijdragen. Wel hebben wij uw e-mail ter informatie doorgestuurd naar Kasper Jansen.

Het spijt ons u niet anders te kunnen berichten.

Met vriendelijke groet,
Redactie Opinie
NRC Handelsblad'

Volledige bijdragen
De bijdragen van Kasper Jansen en Frits Zwart zijn hier te lezen:
'Mengelberg werd slecht berecht' alt(Kasper Jansen, NRC 24 maart 2012)
Het proces van Mengelberg alt(repliek Frits Zwart)

28 maart 2012

Onderzoekers aan het woord (2)

Ingediend door admin op ma, 03/26/2012 - 23:00

Oscar Verhaar studeert aan het Koninklijk Conservatorium en de Universiteit Utrecht en is regelmatig in het NMI om zich te verdiepen in de uitvoeringspraktijk van vocale muziek. Op de website vertelt hij over zijn onderzoek en de unieke bronnen in de collectie van het NMI.

“Als student van de afdeling Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag (KC), heb je vaak een reden om het NMI te bezoeken. Inmiddels heb ik mijn conservatoriumopleiding bijna afgerond, maar ik was al vanaf het begin van mijn studietijd, nu zo'n zeven jaar geleden, vaak ‘aan de overkant' te vinden.

Het NMI is voor musici die geïnteresseerd zijn in oude muziek zeer belangrijk, omdat het een enorme verzameling bezit van muziek die binnen de reikwijdte van de oude muziek valt, zowel in oude drukken als in moderne edities. Daarmee vertel ik de meeste mensen niets nieuws. Het is voor mij, en voor mijn medestudenten van het KC, dan ook ideaal om deze inspirerende verzameling onder handbereik te hebben.

Door de jaren heen ben ik me steeds meer gaan interesseren voor de achtergronden van de muziek die ik als zanger tegenkom. Ik bezoek het NMI intussen vaker om me te verdiepen dan om nieuwe muziek te vinden. Zo heb ik veel tijd besteed aan de muziek van Constantijn Huygens en aan de versieringen in het vocale oeuvre van Johann Sebastian Bach. Voor mijn onderzoek naar Huygens heb ik een groot aantal Franse muziekdrukken uit de 17e eeuw bestudeerd om te zien in welk opzicht die bundels, alle gedrukt bij de firma Ballard in Parijs, lijken op de
Pathodia Sacra & Profana (Parijs 1648) van Constantijn Huygens, die ook bij Ballard is verschenen. Het NMI heeft al deze Franse muziek in huis, het gros zelfs in originele 17e-eeuwse exemplaren.

Mijn masterscriptie voor het KC heb ik geschreven over vocale versieringen in de tijd van J.S. Bach. Voor deze studie heb ik me vooral gericht op originele vocale traktaten uit Duitsland. Deze lesboeken werden voornamelijk gebruikt om koorknapen in de muziek wegwijs te maken en vormen daarom een zeer waardevolle bron voor de versieringskunst. Tijdens dit onderzoek, stuitte ik op de Nederlandse vertaling van het beroemde traktaat Opinioni de' Cantori Antichi, e Moderni van Pier Francesco Tosi (Bologna 1723). Van de Nederlandse vertaling, getiteld Korte Aanmerkingen over de Zangkonst (Leiden 1731), is maar één exemplaar bekend en dat bevindt zich natuurlijk in de collectie van het NMI. Hoewel het traktaat uiteindelijk niet heel interessant was voor mijn studie naar J.S. Bach (er bestaat ook een Duitse vertaling geschreven door een oud-leerling van Bach), ben ik zeker van plan om in de toekomst de Korte Aanmerkingen verder te bestuderen.

Nu ik bijna klaar ben op het KC, breekt voor mij een nieuw tijdperk aan. Ik hoop van harte dat ik ook in de volgende jaren nog volop van het NMI kan profiteren en dat het instituut een inspiratiebron blijft voor nieuwe generaties oude-muziekstudenten.


1 april 2012

oscar_verhaar

We nodigen onze lezers en bezoekers graag uit om in een eigen bijdrage iets te vertellen over ‘hun’ archief, over een vondst in de collectie, of over een bijzondere ervaring tijdens hun speurtochten in het NMI. U kunt contact opnemen met de webredactie.

C.F. Ruppe: succesvol Leids toonkunstenaar

Ingediend door admin op do, 03/22/2012 - 08:08


Onder deze titel verscheen in de serie ‘Uit het archief' van Akkoord Magazine een artikel over de componist Christian Friedrich Ruppe (1753-1826). Uit de collectie van het NMI werd hiervoor een Rondo uit een Sonate voor fortepiano met begeleiding van fluit en cello geselecteerd.

Ruppe werd geboren in Duitsland, maar woonde en werkte vanaf zijn twintigste jaar bijna onafgebroken in Leiden. Hij gaf les, was organist van de Lutherse kerk en adviseerde bij de bouw en restauratie van orgels. Vanaf 1790 was Ruppe kapelmeester van de universiteit, maar hij dirigeerde ook diverse koren.

De sonate voor piano met begeleiding van fluit en cello, dateert waarschijnlijk uit 1810.

Download pianopartijpdf(Rondo - Christian Friedrich Ruppe)
Download fluitpartijpdf
Download cellopartijpdf

Download artikel pdf (Christian Friedrich Ruppe - Succesvol Leids toonkunstenaar, AM nr. 44 - apr/mei 2012)

Bekijk ook de eerder verschenen bijdragen in de serie ''Onbekende composities''.

ruppe titelpagina
22 maart 2012

NMI bij Concertzender

Ingediend door admin op di, 03/13/2012 - 11:01


De Concertzender heeft een aantal uitzendingen gewijd aan de Russische componist Sergei Bortkiewicz (1877-1952).

In het archief van pianist en componist Hugo van Dalen (1888-1967) dat het NMI beheert, bleek zich een schat aan muziek te bevinden van Bortkiewicz. Hugo van Dalen was tijdens zijn leven door een hechte vriendschapsband met Bortkiewicz verbonden en zette zich in voor diens muziek.

NMI-uitgaven
Het NMI besloot om de werken van Bortkiewicz op cd uit te brengen. Inmiddels zijn, geheel met behulp van sponsoring, vier uitgaven verschenen met pianowerken: drie dubbel-cd's met pianosolowerken door Klaas Trapman (pianist en docent aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag) en een cd met de pianoconcerten nr. 2 en nr. 3 door Stefan Doniga (piano) and Janácek Philharmonic Orchestra with David Porcelijn. De cd's zijn verkrijgbaar in de webwinkel van het NMI.

In de uitzending 'De Piano Etude, van Oefening tot Kunst' zal de Concertzender aandacht besteden aan het levensverhaal en de muziek van Bortkiewicz, slachtoffer van de geschiedenis. Hij bevond zich erg vaak op het verkeerde tijdstip op de verkeerde plek. Iemand zei hem eens: Maar uw leven was toch zeer interessant en rijk aan afwisseling! Hij antwoordde toen: Interessant om het te lezen, dat kan, maar niet om het te beleven, jonge vriend.

De uitzending is te beluisteren via www.concertzender.nl


bortkiewiczcd

13 maart 2012

 

 

Ebook Library

Ingediend door admin op ma, 03/12/2012 - 23:00
Sinds kort biedt de Koninklijke Bibliotheek haar leden meer dan 180.000 internationale wetenschappelijke e-books aan via het platform Ebook Library (EBL). De e-books zijn online beschikbaar en daarnaast voor een periode van een week te downloaden. Het gaat voornamelijk om Engelstalige - veelal recente - boeken op het gebied van de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen, waaronder ook veel muziekwetenschappelijke publicaties. Er worden regelmatig titels aan het platform toegevoegd. Deze service is, net als alle andere diensten van de KB, ook beschikbaar voor NMI pashouders.

Om de e-books te downloaden, is installatie van Adobe Digital Editions vereist (gratis). Voor gebruik via iPhone, iPad en Android-toestellen wordt de app Bluefire Reader aanbevolen. Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om de e-books te downloaden op de Kindle.

Ebook Library »

13 maart 2012

NMI in Viertakt Podium

Ingediend door admin op ma, 03/12/2012 - 12:26

De komende dagen wordt in het radioprogramma Viertakt Podium elke middag van 16:30-17:00 aandacht besteed aan muziek uit de collecties van het NMI. In de eerste aflevering een lied van Anna Cramer.

Dinsdag 13 maart is er aandacht voor componist, dirigent en publicist Jaap Kool (1891-1959).
kool2

Woensdag 14 maart staat pianist, componist en pedagoog Julius Röntgen (1855-1932) in de schijnwerpers. In 1884 was hij betrokken bij de oprichting van het Amsterdamsch Conservatorium, waar hij van 1912 tot 1924 directeur was.
rntgenjulius

Donderdag 15 maart: aandacht voor componist Jacobus Nozeman (1693-1745). Het NMI gaf eind 2010 een cd uit met de Sonates voor violino solo e basso continuo, opus 1 [1725] van Nozeman, uitgevoerd door Antoinette Lohmann (viool) en Furor Musicus.
0314050

Vrijdag 16 maart: webexpositie van het Mozart-handschrift, Galimathias Musicum.

Volgende week wordt de serie op maandag 19 maart geopend met een item over de pianiste en componiste Marjo Tal

Dinsdag 20 maart: webexpositie Walther handschrift
Woensdag 21 maart: componist en pianist Geza Frid
Donderdag 22: componist Alexander Voormolen met onder meer een brief aan Ravel en Roussel
Vrijdag 23 maart: Jacques Beers

Meer informatie bij NTR Podium

12 maart 2012

Persbericht 'Huis voor de Nederlandse muziek'

Ingediend door admin op vr, 02/24/2012 - 14:08

Het Nederlands Muziek Instituut heeft bij het ministerie van OC&W subsidie aangevraagd om het nationaal muzikaal erfgoed te kunnen bewaren en voor publiek toegankelijk te maken. Het NMI heeft deze aanvraag gedaan binnen het ‘museale bestel' in de nieuwe basisinfrasctructuur. Het NMI neemt in deze aanvraag de uitgavetaken van Donemus mee. Donemus is het ‘label' waaronder na 1945 bijna alle Nederlandse muziek is uitgegeven.

Daarmee wordt het NMI niet alleen hét nationale collectie-instituut voor het muzikaal erfgoed, maar ook voor de hedendaagse Nederlandse klassieke muziek. De aanvraag bestrijkt het volledig spectrum van het conserveren van archieven (met manuscripten van grote componisten uit het verleden zoals Wagenaar, Röntgen), tot en met het promoten en ontsluiten van het nieuwste repertoire, gespeeld op internationale vooraanstaande podia.

Hoewel de staatssecretaris voor cultuur deze enig overgebleven optie als een ‘muizengaatje' typeerde, heeft het NMI vertrouwen in de bundeling van NMI en Donemus zoals neergelegd in de plannen. Ambitieus, maar ook realistisch en kernachtig. Het NMI heeft de kosten weten te drukken door inzet van vrijwilligers, vergroten van de zelfwerkzaamheid van componisten en een sterke efficiencyslag in de bedrijfsvoering.

De bundeling van de historische collecties van het NMI met de zeer uitbreide catalogus van Donemus alsmede de expertise van beide instellingen maakt het NMI klaar voor een nieuwe toekomst. Hiermee kan een ‘huis voor de Nederlandse muziek' worden gerealiseerd.

Het NMI en Donemus werken al jaren nauw samen en zijn betrokken bij tal van muzikale evenementen en projecten.

De aanvraag is op 1 februari ingediend en zal getoetst worden door de Raad voor Cultuur. Het advies wordt verwacht in mei en rond Prinsjesdag zal door de staatssecretaris een beslissing worden genomen.

PDF versie PDF »

24 februari 2012

Onderzoekers aan het woord

Ingediend door admin op do, 02/02/2012 - 13:00

Joyce Kiliaan, musicus en musicoloog, werkt al sinds begin jaren ‘90 aan een biografie van Marius Flothuis.

“Tot het jaar van zijn overlijden in 2001 heb ik als zijn biograaf honderden bandopnames gemaakt van gesprekken die ik met hem voerde over zijn zeer rijke en bewogen leven. Al tijdens zijn leven heeft hij mij ruim voorzien van allerhande documenten.

Flothuis was tijdens zijn leven niet alleen artistiek leider van het Concertgebouworkest, maar ook componist en hoogleraar muziekwetenschappen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de ontelbare contacten met mensen uit de muziekwereld hun neerslag gevonden hebben in duizenden brieven en andere documenten. Flothuis liet na zijn overlijden zijn immense archief na aan het NMI.

Enkele jaren geleden heb ik met instemming van zijn nabestaanden toegang gekregen tot dit archief. Inmiddels heb ik alle aanwezige correspondentie (duizenden documenten waaronder brieven van beroemde componisten, musici, dirigenten en musicologen) en alle publicaties van zijn hand gelezen. Zeer indrukwekkend zijn de documenten die zijn lotgevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog illustreren. Zo heb ik eindelijk overzicht over Flothuis’ nalatenschap, en kan ik de feiten uit de vele gesprekken, interviews en artikelen in de media nu staven aan de hand van verschillende documenten. Daardoor vind ik ondersteuning voor het nuanceren en objectiveren van mijn onderzoek.

Op dit moment bestudeer ik zijn muziekmanuscripten in de met een camera bewaakte studiezaal, of, zoals een ingewijde mij toevertrouwde, in ‘het aquarium’.

Het belang van het Flothuis-archief ligt vooral in zijn compleetheid en rijkdom. Het is een mer à boire voor onderzoekers en musici die geïnteresseerd zijn in de Nederlandse muziekcultuur van de vorige eeuw. 

De getuigenissen die in het NMI liggen opgeslagen, zijn onontbeerlijk voor de Nederlandse geschiedschrijving. Immers, de Nederlandse muziekcultuur is een onlosmakelijk deel van de bredere Nederlandse maatschappij. Hopelijk blijft de toegankelijkheid van dit instituut, geleid door zeer professionele krachten, in de toekomst gewaarborgd.”

Archief Marius Flothuis »

1 februari 2012

joyce_kiliaan

We nodigen onze lezers en bezoekers graag uit om in een eigen bijdrage iets te vertellen over ‘hun’ archief, over een vondst in de collectie, of over een bijzondere ervaring tijdens hun speurtochten in het NMI. U kunt contact opnemen met de webredactie.

Mahler in Nederland: 1903-1911

Ingediend door admin op do, 02/02/2012 - 10:45

De Gustav Mahler Stichting Nederland heeft het Mahler-jaar 2011 afgesloten met een publicatie, waarin diverse auteurs hun licht hebben laten schijnen over Mahler en zijn relatie met Nederland. Zo heeft onder meer Eveline Nikkels zich gebogen over de vriendschap tussen Mahler, Mengelberg en Diepenbrock, Frits Zwart over het Mahlerfeest in 1920 en Johan Giskes over de belangstelling voor Mahlers muziek in het Concertgebouw in de jaren dertig.

Mede door de besprekingen van de uitvoeringen van Mahler-dirigenten Willem Mengelberg en Eduard van Beinum, geeft het boek een goed beeld van de Mahler traditie in Nederland. Dat de muziek van Mahler nog steeds in het middelpunt van de belangstelling staat bij de jeugd wordt duidelijk in de twee bijdragen onder de titel 'Mahler van binnenuit'. Achterin het boek is een lijst te vinden van concerten door heel Nederland tijdens Mahlers leven met speciale aandacht voor de Mahlerfeesten van 1920 en 1995 en de herdenkingsjaren 2010-2011.

Het boek werd op 10 januari gepresenteerd in het NMI.

Het boek is verkrijgbaar in de webwinkel à € 15,00 excl. verzendkosten.

mahlerboek 2-t
Foto: Louis Ekstein

2 februari 2012