Nieuws

Documentaire Arme Visschers

Ingediend door admin op do, 06/06/2013 - 23:00

Aanstaande zaterdag 8 juni om 10.25 uur en zondag 9 juni om 15.25 uur wordt op Nederland 2 de documentaire ‘Arme Visschers' uitgezonden.

De documentaire, gemaakt door Johann de Graaf, gaat over het vergeten lied van de Friese vissersramp uit 1883. Tijdens deze ramp op de Waddenzee verdronken ruim 80 vissers. Dirigent Maurice Hageman schreef het herdenkingslied ‘Arme Visschers', met de bedoeling geld in te zamelen voor de nabestaanden. Dit mislukte echter jammerlijk en het bleef bij één uitvoering. Op initiatief van de documentairemakers is het lied exact 130 jaar na dato opnieuw uitgevoerd door de Friese zanger Gerrit Breteler.

Het NMI heeft de oorspronkelijke bladmuziekuitgave in de collectie en directeur Frits Zwart verzorgde voor de documentaire een toelichting op het werk.

Arme Visschers

7 juni 2013

NMI in Vrije Geluiden

Ingediend door admin op wo, 05/22/2013 - 16:24

Op zondag 12 mei was Frits Zwart te gast in het tv-programma Vrije Geluiden van de VPRO. De musici Antoinette Lohmann, Sarah Walder en Elly van Munster (leden van Furor Musicus) speelden twee delen uit de Sonates opus 2 van de Nederlandse componist Jacobus Nozeman (1693-1745).

Nozeman CDEerder bracht het NMI de Sonates opus 1 voor viool en b.c. uit. Nu is het voornemen om ook een opname te realiseren van de Sonates opus 2. U kunt aan deze productie bijdragen. Het ensemble probeert de middelen bijeen te brengen om de opnamen te kunnen maken. Er is echter nog veel geld nodig.

Op de website van Antoinette Lohmann is een link opgenomen van de Vrienden van de Nederlandse Muziek die proberen het geld voor deze opname bijeen te krijgen. Steun alstublieft dit bijzondere project.

22 mei 2013

Wie zorgt voor het muzikaal cultureel erfgoed?

Ingediend door admin op za, 02/23/2013 - 11:26

Op vrijdag 22 februari verscheen in Trouw een artikel over het lot van veel muziekbibliotheekcollecties, in het bijzonder die van het Muziekcentrum van de omroep (MCO). Sandra Kooke deed een 'rondje langs de velden' en vond (nog) geen antwoord op de vraag 'Wie zorgt voor het muzikaal cultureel erfgoed?'

NMI-directeur Frits Zwart: 'Natuurlijk moet er een oplossing komen voor de waardevolle collectie van het MCO. Daarbij komt dat alle muziekbibliotheken achteruit zijn gegaan door bezuinigingen. Eén plek waar dat muzikale erfgoed bijeen komt, is een aantrekkelijke gedachte'.

Trouw 22 febrauri 2013


23 februari 2013


Het Nederlandse muziektijdschrift Caecilia gratis online beschikbaar.

Ingediend door admin op za, 02/16/2013 - 13:29

De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft vrijdag de webdienst Tijdschriften 1850-1940 gelanceerd. Op de nieuwe website zijn 1,5 miljoen pagina’s van tachtig Nederlandse tijdschriften online gratis in te zien. Het zijn tijdschriften uit de periode 1850–1940 op het gebied van literatuur, religie, wetenschap, recht, politiek, cultuur en sport. Ze komen uit de collecties van de KB, de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, de Openbare Bibliotheek Amsterdam, het Haags Gemeentearchief en de Onderwijsinspectie.

Muziektijdschrift 'Caecilia'
Veel van de opgenomen tijdschriften zijn vooral voor onderzoekers uit verschillende disciplines interessant, maar iedereen die belangstelling heeft voor de negentiende-eeuwse en vroegtwintigste-eeuwse geschiedenis kan aan deze tijdschriften zijn hart ophalen, ook op het gebied van de muziek. In het muziektijdschrift Caecilia is een schat aan informatie over het Nederlandse muziekleven volledig online doorzoekbaar. Zo werden onder meer opgenomen:

  • Caecilia: algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland 1844-1917
  • Caecilia en de muziek 1933-1940
  • De vereenigde tijdschriften Caecilia en Het muziekcollege 1917-1931
  • Het Muziekcollege Caecilia: maandblad voor muziek 1931-1933

Tijdschriften aangevuld via Metamorfoze

De webdienst zal geregeld aangevuld worden met tijdschriften die gedigitaliseerd worden binnen Metamorfoze, het nationaal programma voor het behoud van papieren erfgoed. Eind 2012 zijn 74 nieuwe titels uit zo’n twintig instellingen door Metamorfoze geselecteerd voor digitalisering. Op termijn komen deze beschikbaar via de webdienst 1850-1940.

Caecilia

16 januari 2013

Aangepaste openingstijden

Ingediend door admin op do, 01/10/2013 - 21:27

Met ingang van januari 2013 hebben de openingstijden van het NMI een ingrijpende wijziging ondergaan. Dit is een gevolg van de bezuinigingen bij de verschillende overheden. In verband met het gedwongen vertrek van meer dan de helft van het personeel, is het helaas niet meer mogelijk om in de dienstverlening het niveau van de afgelopen jaren te handhaven.

De uitleen- en informatiebalie is daarom alleen nog geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur. Alleen op deze tijden zullen aangevraagde boeken nog opgehaald kunnen worden en is er personeel aanwezig om u van dienst te zijn.

Vanaf donderdag 3 januari geldt de volgende regeling:

maandag - vrijdag: 10.00 - 17.00 uur
leeszaal toegankelijk voor zelfstandig onderzoek m.b.v. de boeken, muziekuitgaven, microfiches en tijdschriften die in de open opstelling staan.

dinsdag, donderdag en vrijdag: 13.00 - 17.00 uur
volledige openstelling en normale dienstverlening: ophalen en inleveren, inlichtingen, advies.

Het raadplegen van de archieven blijft ongewijzigd: archieven kunnen, na het maken van een afspraak met een medewerker, worden geraadpleegd in de studiezaal.

2 januari 2013

Oeuvrecatalogus Alphons Diepenbrock

Ingediend door admin op za, 12/22/2012 - 13:41

De Geschiedenis Online Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste historische website van het afgelopen jaar en is in het leven geroepen om uiting te kunnen geven aan de waardering voor een goed toegankelijke historische website. De Geschiedenis Online Prijs is een initiatief van Historisch Nieuwsblad, Archieven.nl en het Nationaal Archief.

Stem nu op Home | Diepenbrock Catalogue of Works

Alphons Diepenbrock (2 september 1862 - 5 april 1921) wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste Nederlandse componist van de decennia rond 1900. Deze tweetalige website biedt niet alleen beschrijvingen van al zijn werken, voltooid en onvoltooid, maar ook de mogelijkheid om door de handschriften van de composities te bladeren en fragmenten of complete uitvoeringen te beluisteren. Een digitaal monument ter ere van Diepenbrocks 150ste geboortejaar.

Prof. dr. Eduard Reeser
Eduard ReeserHet plan tot het opstellen van een oeuvrecatalogus van Diepenbrocks werken stamt van prof. dr. Eduard Reeser die eerder de monumentale, tiendelige serie Alphons Diepenbrock - Brieven en documenten (1962-1998) tot stand heeft gebracht. Onmiddellijk na de voltooiing hiervan heeft de grote Diepenbrock-kenner in samenwerking met Odilia Vermeulen en Ton Braas het stramien opgezet voor het in kaart brengen van het specifieke oeuvre van deze componist. Reesers voorkeur ging uit naar een indeling van de catalogus volgens het tijdstip van ontstaan, en niet naar een opzet volgens genre of bezetting. Ook was het zijn overtuiging dat de onvoltooide werken er hun plaats in dienden te krijgen. Zo zou een chronologisch overzicht ontstaan waarin Diepenbrocks stijlontwikkeling en zijn wisselende aandacht voor genres en taalgebieden zich duidelijk aftekent. Er werden enige proeven opgesteld van een uniforme beschrijving van de werken, vergezeld van een pagina notentekst met het begin van de compositie dan wel meerdere pagina's bij grootschalige of meerdelige werken.

Uniek in de musicologische wereld
De Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis verwelkomde deze presentatievorm - uniek in de musicologische wereld - en zegde toe een uitgave te zullen verzorgen. Hiertoe is door de KVNM in 2003 de Stichting Reeser-Publikatiën opgericht, met als voornaamste oogmerk het realiseren van de publicatie die Reeser voor ogen stond: The Music of Alphons Diepenbrock. A Catalogue.

In 2011 is besloten om het concept van een publicatie in boekvorm te verlaten en over te gaan naar een digitale presentatie. Naast de overweging dat een modern medium als een website een grotere toegankelijkheid en meer flexibiliteit biedt dan een gedrukte oeuvrecatalogus, geeft een digitaal platform ook de mogelijkheid om aan de werkbeschrijvingen gerelateerde gegevens in samenhang te presenteren. De website is in opdracht van de Stichting Reeser-Publikatiën ontwikkeld door Trilobiet Internetdiensten te Rotterdam. Zij zijn ook verantwoordelijk geweest voor de bouw van de database. Een door het stichtingsbestuur benoemde begeleidingscommissie was betrokken bij de ontwerpfase en bij diverse stadia van de verdere ontwikkeling. De website is thans in beheer van het Nederlands Muziek Instituut.

diepenbrock-oeuvre-catalogus

Deze online oeuvrecatalogus zal in zijn veelzijdigheid de verdere aandacht voor de werken van Diepenbrock zeker stimuleren.

22 december 2012

 

 

Samenwerking NMI en Haags Gemeentearchief

Ingediend door admin op vr, 12/21/2012 - 11:09

Het Nederlands Muziek Instituut zal in de komende maanden steeds nauwer gaan samenwerken met het Haags Gemeentearchief (HGA). Het NMI werd tot dit jaar gefinancierd met subsidie van de Gemeente Den Haag en het Rijk. De rijkssubsidie vervalt echter per 1 januari 2013. Voor het NMI betekent dit 60 procent minder subsidie.

De Gemeente Den Haag blijft zijn verantwoordelijkheid voor de muziekcollectie dragen en zal het NMI ook in de kunstenplanperiode 2013-2016 ondersteunen. Al met al moet het NMI flink snijden in de kosten. Meer dan de helft van het personeel zal daarbij in de komende maanden moeten afvloeien. Wat dit voor consequenties gaat hebben voor onder meer de dienstverlening, is nu nog niet te overzien.

Ondanks de forse beperking van de overheidssteun hoopt het NMI in de samenwerking met het HGA nog zoveel mogelijk van zijn doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Het HGA ziet de collectie van het NMI als een interessante kwalitatieve en kwantitatieve verbreding van de eigen collectie. Het HGA beheert eveneens belangrijke muziekarchieven zoals dat van Pia Beck, het Residentie Orkest en de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, departement ‘s Gravenhage. De NMI-collectie trekt bezoekers uit binnen- en buitenland.

Er zal worden samengewerkt op het gebied van digitale ontsluiting van de collecties en op termijn in de dienstverlening aan het publiek. De collecties van het NMI blijven vooralsnog gehuisvest in de Koninklijke Bibliotheek. Wel is voorzien in een geleidelijke overbrenging van de collectie naar de depots van het HGA aan het Spui. Uiteindelijk is voorzien dat de instellingen geheel integreren.

Bezoekers van het NMI moeten de komende tijd rekening houden met een beperktere dienstverlening dan zij gewend waren. Voorafgaand aan een bezoek aan het NMI is het verstandig de actuele openingstijden op de website te raadplegen. Aanvragen voor inzage moeten zoveel mogelijk van te voren en digitaal worden gedaan.

21 december 2012

Willem Noske’s vioolcollectie volledig gecatalogiseerd.

Ingediend door admin op di, 12/18/2012 - 23:00

Sinds augustus 2007 heeft Freek Pliester, catalogiseerder van de bibliotheekcollectie van het NMI, gewerkt aan het invoeren van de complete vioolcollectie van Willem Noske. De collectie Casa del Violino omvat bijna 30.000 titels en is een van de grootste verzamelingen ter wereld op dit gebied. De collectie werd in 2004 aan het NMI geschonken en is nu volledig toegankelijk gemaakt.

Freek PliesterWillem Noske

Freek Pliester
en Willem Noske

Het NMI bedankt Freek voor zijn enorme inzet en feliciteert hem met het voltooien van deze grote klus. Het is een kroon op zijn werk en een mooi besluit van zijn lange loopbaan bij het Gemeentemuseum en het NMI. Freek gaat per 1 januari 2013 met prepensioen. Zijn deskundigheid en jarenlange ervaring zullen zeer gemist worden.

Instandhouding en catalogisering zijn mogelijk gemaakt door de steun van een aantal fondsen: SNS-REAAL Fonds, Stichting Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds, Gemeente Den Haag en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting.


Willem Noske
»

Bibliotheekcatalogus »

19 december 2012

Schumanns Myrthen op de Concertzender

Ingediend door admin op di, 12/18/2012 - 23:00

Vrijdag 21 december a.s. om 15.00 uur zal de Concertzender een programma wijden aan de liederencyclus Myrthen van Robert Schumann.

Onlangs werd in de collectie van het NMI een manuscript van Schumann ontdekt met enkele liederen uit deze cyclus. Medewerkster Karijn Dillmann besteedde hier een webexpositie aan en heeft ook het programma voor de Concertzender samengesteld.

Robert SchumannClara Schumann

Robert en Clara Schumann


Concertzender
»

Webexpositie »

19 december 2012

WO2-zoekdienst oorlogsbronnen.nl uitgebreid

Ingediend door admin op ma, 12/10/2012 - 11:19

Zoekdienst oorlogsbronnen.nl is door de aansluiting van vele Tweede Wereldoorlog-collecties sterk uitgebreid en verbeterd. Via de zoekdienst kunnen nu zo'n twee miljoen WOII-gerelateerde documenten bekeken worden.

Via het project worden de collecties van verschillende archieven, bibliotheken en musea bijeengebracht. Edwin Klijn, manager van de zoekdienst:

Oorlogsbronnen.nl is een zoekmachine specifiek gericht op de Tweede Wereldoorlog in Nederland en in de voormalige koloniën. We vinden het belangrijk dat onderzoekers en andere belangstellenden hun weg weten te vinden in het alsmaar groeiende aanbod aan WO2-collecties op het internet.

oorlogsbronnen_logoDe site is een initiatief van het zogenaamde Netwerk Oorlogsbronnen, een samenwerkingsverband van DANS-KNAW, Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (coördinator). Oorlogsbronnen.nl wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van VWS.

De Tweede Wereldoorlog in muziek
De website wo2-muziek.nl vertelt over de betekenis van muziek in de Tweede Wereldoorlog in het toenmalige Koninkrijk der Nederlanden. De muziek, artikelen, films, foto's en vele unieke archiefdocumenten vertellen over de macht en onmacht van muziek, over leven en overleven met muziek in menselijk extreme omstandigheden. Op de site wordt een groot aantal documenten getoond afkomstig uit de collecties van onder meer het Nederlands Muziek Instituut, NIOD, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en Nationaal Monument Kamp Vught.

Oorlogsbronnen.nl »

10 december 2012

Changed opening hours

Ingediend door admin op wo, 12/05/2012 - 23:00


Holidays

From Monday 24 December till Wednesday 2 January the NMI will be fully closed. The NMI will be open again on Thursday 3 January.

New situation 2013

Services will be further reduced, due to the forced dismissal of a large part of the staff. This is a result of the major budget cuts the NMI has suffered. Full services will now only be available on Tuesday, Thursday and Friday afternoon. There will be no change to the facilities for the consultation of archives. An appointment can be made with our staff.

Opening hours as from Thursday January 3 2013:

Monday-Friday: 10.00 - 17.00 hours
reading room access

Tuesday, Thursday and Friday: 13.00 - 17.00 hours
normal access and full services

Aangepaste openingstijden

Ingediend door admin op wo, 12/05/2012 - 23:00

Feestdagen
Van maandag 24 december t/m woensdag 2 januari zal het NMI volledig gesloten zijn. Vanaf donderdag 3 januari kunt u weer bij het NMI terecht.

Nieuwe situatie 2013
De dienstverlening zal in het nieuwe jaar verder beperkt worden in verband met het gedwongen vertrek van meer dan de helft van het personeel als gevolg van de bezuinigingen. De uitleen- en informatiebalie zal daarom alleen nog geopend zijn op dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur. Alleen op die momenten zullen aangevraagde boeken nog opgehaald kunnen worden en vindt er dienstverlening plaats. Het raadplegen van de archieven blijft ongewijzigd: archieven kunnen, na het maken van een afspraak met een medewerker, worden geraadpleegd in de studiezaal.

Vanaf donderdag 3 januari geldt de volgende regeling:

maandag - vrijdag: 10.00 - 17.00 uur
leeszaal is toegankelijk

dinsdag, donderdag en vrijdag: 13.00 - 17.00 uur
volledige openstelling en normale dienstverlening

6 december 2012

Nieuwe digitale werkplekken

Ingediend door admin op ma, 11/19/2012 - 10:16
Met het vernieuwen van de digitale werkplekken beschikt u bij uw bezoek aan het NMI over een werkplek die voldoet aan een hoge standaard.

Wat houdt de vernieuwing in?

  • Nieuwe hard- en software (o.a. Office 2010, Google Chrome).
  • USB poort op alle pc's voor het opslaan van documenten of artikelen uit de Digitale Bibliotheek.
  • Eén wachtwoord voor inloggen op de werkplek én gebruik van de catalogus en de digitale bronnen.
  • Nieuwe faciliteiten voor printen en scannen (bij de KB).
  • Voor het maken van kopieën bij het NMI dient u bij de balie van het NMI een apart kopieer-tegoed op uw lenerspas te laten zetten.

Binnenkort kunt u met uw eigen inloggegevens ook gebruikmaken van het WIFI-netwerk binnen het KB-gebouw. Jaarpashouders krijgen hierbij tevens toegang tot de Digitale Bibliotheek en op de server opgeslagen documenten. Leeszaalpashouders krijgen alleen toegang tot internet. Nadere berichtgeving hierover volgt binnenkort.

Leeszaal NMI

19 november 2012

Grazioso van hofkapelmeester Graf

Ingediend door admin op do, 11/15/2012 - 15:14

Na 20 afleveringen komt er een einde aan de serie ‘Uit het archief' die het NMI sinds september 2009 heeft verzorgd in het muziektijdschrift Akkoord Magazine. Vanwege de bezuinigingen op cultuur moet het NMI noodgedwongen inkrimpen. Een van de gevolgen daarvan is, dat deze serie stopt. Alle bijdragen zijn nog beschikbaar via de website van het NMI.

In de laatste bijdrage is er aandacht voor de Haagse hofkapelmeester van Willem V, Christian Ernst Graf (1723-1804) die medio 18e eeuw in Den Haag kwam werken. Graf kwam eerst in dienst van prinses Anna van Hannover (1709-1759), de weduwe van stadhouder Willem IV en na haar dood bij haar zoon Willem V. Met deze goedbetaalde baan had Graf de belangrijkste muzikale positie in de Republiek der Verenigde Nederlanden.

Download partituurpdf(Grazioso voor twee violen, altviool en cello - Christian Ernst Graf)
Download 1e vioolpdf
Download 2e vioolpdf
Download altvioolpdf
Download cellopartijpdf

Download artikel pdf (Christian Ernst Graf - Hofkapelmeester van Willem V, AM nr. 48 - december 2012/januari 2013)

Graf

Bekijk ook de eerder verschenen bijdragen in de serie 'Onbekende composities'.

16 november 2012

 

Diepenbrock in Den Bosch

Ingediend door admin op do, 11/01/2012 - 09:55

De Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis zet haar Najaarsbijeenkomst in het teken van de viering van het 150ste geboortejaar van Alphons Diepenbrock (1862-1921), die in de periode 1888-1895 in Den Bosch woonde en werkte. Het evenement wordt gezamenlijk georganiseerd met de Stichting Vrienden Nederlandse Muziek op voorstel van het Alphons Diepenbrock Fonds en met medewerking van het bisdom Den Bosch en de gemeente Den Bosch.

Programma:

Mini-symposium
11:00 - 13:30 uur (inloop met koffie/thee vanaf 10:30 uur)
De Toonzaal, Prins Bernardstraat 4-6, 5211 HE Den Bosch.

Lezing door Ton Braas: In de voetsporen van Reeser - over de lange weg van MH naar RC, over de totstandkoming van de onlangs gelanceerde oeuvrecatalogus van Alphons Diepenbrock:

Oeuvrecatalogus Alphons Diepenbrock

www.diepenbrock-catalogus.nl

Lezing door Désirée Staverman: Van de reizangen uit Vondels Gijsbrecht van Aemstel tot de toneelmuziek bij Goethes Faust en Sophocles' Electra, ter gelegenheid van de presentatie van haar boek De toneelmuziek van Alphons Diepenbrock. Concept, compositie, uitvoering.
Medewerking wordt verleend door de vrouwen van Vocaal Ensemble Markant o.l.v. Bernard Touwen die de Paaschliederen uit Diepenbrocks toneelmuziek bij Goethes Faust tot klinken zullen brengen (voor het eerst sinds 1918) en David Visser, zang en declamatie.

Lunch (kosten € 10,00)
13:30 - 14:30 uur

Stadswandeling
14:30 - 15:30 uur
De wandeling voert langs diverse gebouwen in de binnenstad van Den Bosch die een rol hebben gespeeld in Diepenbrocks leven.

Concert:
15:30 - 16:30 uur
Schola Cantorum Sint Jan o.l.v. Jeroen Felix, m.m.v. Leonore van Sloten, mezzosopraan en Matthias Havinga, orgel.
Sint-Cathrien-kerk, Kruisbroederhof 4, Den Bosch
Op het programma werken van Diepenbrock, Palestrina, Sweelinck, Clemens non Papa en Hendrik Andriessen.

Na afloop van het concert wordt een vrijwillige bijdrage van de bezoekers gevraagd; de opbrengst is bestemd voor de Schola Cantorum.

U kunt zich tot 5 november voor deze dag opgeven bij de KVNM via forumcommissie@kvnm.nl

27 september 2012

De Matthäus van Mengelberg

Ingediend door admin op zo, 10/07/2012 - 23:00

De najaarsbijeenkomst van de Willem Mengelberg Vereniging staat geheel in het teken van de beroemde opname uit 1939 van de Matthäus Passion van J.S. Bach door dirigent Willem Mengelberg. Met de lezing 'De Matthäus van Mengelberg' met Joan Berkhemer en Bas van Bommel.

Hoe mooi niet-authentiek kan zijn... De onvergetelijke Matthäus van Mengelberg

Bij Bachs Matthäus-Passion denkt men tegenwoordig aan Ton Koopman, Frans Brüggen of Jos van Veldhoven; kortom, aan de vele Nederlandse dirigenten, die zich specialiseren in de ‘authentieke uitvoeringspraktijk.' Zij spelen de Matthäus op darmsnaren, in kleine bezetting, met weinig vibrato en lage stemming, want zo en niet anders heeft Bach het bedoeld. Toch staat de beroemdste Nederlandse Matthäus aller tijden nog altijd op naam van een dirigent die er een heel ander uitvoeringsideaal op nahield: Willem Mengelberg. Zijn beroemde opname in het Concertgebouw in Amsterdam uit 1939 zondigt tegen alle leerstellingen van het authentieke credo: moderne instrumenten, een reusachtig koor en orkest en een volle, gevoelszwangere klank. En toch beweren de kenners, dat deze onvergetelijke dramatische uitvoering misschien wel de beste is die er ooit is geweest.

Willem Mengelberg en Wanda Landowska
Willem Mengelberg en Wanda Landowska

Hoe kan dat? Is authenticiteit misschien een overschat ideaal? Gaat het in de muziek niet om andere dingen: om emotie en expressiviteit? Violist en dirigent Joan Berkhemer (1951), raakte gefascineerd door Mengelbergs Matthäus-Passion. Hij hoopt in 2013 een live heropvoering van deze gedenkwaardige uitvoering te kunnen realiseren. Op 5 oktober zal hij met pianist en NRC-muziekcriticus Bas van Bommel (1979) de finesses van Mengelbergs beroemde uitvoering blootleggen. Met door henzelf gespeelde passages, onherkenbaar mooi gerestaureerde cd-fragmenten en veel achtergrondinformatie over Willem Mengelberg, zullen zij een lans breken voor deze gedenkwaardige uitvoering. Na afloop is er volop gelegenheid voor discussie.

Toegang: niet leden: € 15,- .
Leden WMV en studenten: € 10,- .

U wordt vriendelijk verzocht zich voor deze bijeenkomst vóór 4 oktober op te geven bij de secretaris van de Willem Mengelberg Vereniging via: margaret.krill@xs4all.nl of telefonisch via: 06-10.38.62.78
of door overmaking van het verschuldigde bedrag (o.v.v. WMV 5 oktober en het aantal personen) naar rek. nr. 155802 t.n.v. de Willem Mengelberg Vereniging.

27 september 2012

Intensieve samenwerking NMI - HGA

Ingediend door admin op ma, 10/01/2012 - 10:02

In opdracht van de Gemeente Den Haag en conform het advies 'Het cultureel kapitaal van Den Haag' hebben het NMI en het Haags Gemeentearchief (HGA) in de zomermaanden op hoofdpunten een plan opgesteld voor integratie van het NMI in het HGA. Op basis hiervan plan heeft B & W Den Haag besloten binnen de kaders van het meerjarenbeleidsplan 2013-2016 een bedrag van € 300.000 per jaar toe te kennen voor behoud en toegankelijkheid van de collecties van het NMI.

Voorafgaand aan de besluitvorming door B&W heeft het NMI onder andere een zienswijze ingestuurd, verwerkt in een inspraaksrapport. De reactie van B&W hierop, alsook het besluit over het beleidsplan 2013-2016 'Haagse Nieuwe' vindt u in de volgende documenten:

Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 ‘Haagse Nieuwe (pdf, 977 kB)
Inspraakrapport
(pdf, 92 kB)
Besluit beleidsplan 2013-2016 'Haagse Nieuwe' (pdf, 113 kB)

Voor de toekomst is hiermee een goede basis gelegd voor continuïteit en behoud van de collecties van het NMI. De komende maanden wordt gewerkt aan de verdere invulling van de integratie met het HGA. De inrichting van de organisatiestructuur is niet zo gemakkelijk. Bovendien moet ook goed worden gekeken naar de wijze waarop de collecties te zijner tijd bij het HGA worden ondergebracht, een logistieke opgave die een intensieve voorbereiding vergt.

Ambitie van zowel Gemeente Den Haag, HGA als NMI is om de collecties nationaal en internationaal te blijven profileren.

stadhuis-denhaag
Stadhuis en Gemeentearchief Den Haag

1 oktober 2012

150e geboortedag van Alphons Diepenbrock

Ingediend door admin op ma, 10/01/2012 - 08:48

Monografie
Monografie Alphons Diepenbrock - Leo SamamaOp 22 september is in het Concertgebouw de 150e geboortedag van Alphons Diepenbrock gevierd. Daarbij werd de monografie Alphons Diepenbrock - componist van het vocale gepresenteerd, geschreven door Leo Samama. Het boek is enthousiast ontvangen.

'Grote verrassing deze week is een prachtboek over Nederlands grootste componist, Alphons Diepenbrock (1862-1921). [...] Behalve zijn correspondentie, aan hem gewijde essays en monografieën, verscheen vorig jaar Erik Menkvelds ontroerende debuutroman Het grote zwijgen over Diepenbrocks huwelijk met Elisabeth de Jong van Beek en Donk en hun beider overspeligheid. Alles in dit gefictionaliseerde liefdesdrama berust op feiten, zo blijkt uit deze biografie, rijk geïllustreerd met bijzondere foto's van Diepenbrock en zijn entourage, waaronder Gustav Mahler op bezoek in Nederland.' - Elsbeth Etty, NRC (15-09-2012)

'Leo Samama brengt de persoon en het werk van Alphons Diepenbrock zo dichtbij dat je de biografie tot het einde blijft lezen. Een knappe prestatie.' - Paul Witteman

'Leo Samama componeerde een fraai biografisch essay over Alphons Diepenbrock, die van componerende classicus een componist werd met klassieke eruditie, en situeerde hem in de "tweede gouden eeuw" van Amsterdam, de jaren rond 1900.' - Jan Bank

'In dit fraaie biografische essay van Leo Samama staat Alphons Diepenbrock voortdurend op een kruispunt: classicus van huis uit, maar componist op eigen kracht; van Duitse herkomst maar doelbewust Frans georiënteerd; diepzinnig katholiek maar vrijzinnig; Nietzsche prefererend boven Wagner.' - Jan Bank

Cd-box
Diepenbrock cd-boxTevens werd bij deze gelegenheid de 8cd-box Alphons Diepenbrock: Anniversary Edition door Ton Braas uitgereikt aan Frits Zwart, directeur van het Nederlands Muziek Instituut. Deze box bevat acht cd's met bijna 100 werken, een uitgebreid 'booklet' en een bonus-dvd met de live registratie van de Missa in die festo vanuit het Concertgebouw, verzorgd door de AVRO en de NTR-ZaterdagMatinee op 25 februari 2012 plus de NTR-documentaire over het werk. De cd-box geeft hiermee een prachtig overzicht van Diepenbrocks werk.

presentatie 05
Overhandiging cd-box aan Frits Zwart (links) door Ton Braas (rechts).

 

Onderzoekers aan het woord (3)

Ingediend door admin op wo, 09/26/2012 - 23:00

Koordirigent en musicoloog Geert van den Dungen is een frequent bezoeker van het NMI. Momenteel werkt hij aan zijn proefschrift en doet daarvoor onderzoek naar het leven en werk van de Nederlandse componist Sem Dresden, van wie het NMI het archief beheert.

"Vanaf 2004 ben ik een zeer frequent gebruiker van de gespecialiseerde diensten, die het Nederlands Muziek Instituut aan haar bezoekers verleent. Voor mij als koordirigent en musicoloog is de unieke muziekcollectie die hier is opgebouwd een onuitputtelijke bron voor het verbreden en verdiepen van mijn repertoirekennis. Een groot deel van mijn concertprogramma's ontstaat in de studiezaal van het instituut, een camera silentissima, waar men zich in opperste concentratie op allerlei zeldzame en fraaie muziekmanuscripten en partituren kan richten. Ook mijn koren met hun concertpubliek in Breda en Rotterdam maken als gevolg hiervan kennis met minder voor de hand liggend repertoire, dat verrassend vaak waardering oogst.

Mijn belangstelling voor het Nederlands muziekrepertoire dateert al van de jaren zestig van de vorige eeuw, toen ik als koorknaap bij dirigent, organist en componist Louis Toebosch de polyfonie van de 'oude Nederlanders' met de paplepel kreeg ingegoten. Daarnaast was er natuurlijk ook aandacht voor de kerkmuziek van Hendrik Andriessen en zijn tres pueri De Klerk, Mul en Strategier. De voorliefde voor de Nederlandse muziek die zich hierdoor in mijn jeugd kon ontwikkelen, duurt gelukkig voort tot op de dag van vandaag.

Momenteel werk ik aan de Universiteit van Amsterdam aan een proefschrift, dat gewijd is aan het leven en werk van de Joodse componist Sem Dresden (1881-1957), die in de eerste helft van de twintigste eeuw een veelzijdige spilfunctie in het Nederlands muziekleven vervulde. Hij was namelijk niet alleen lange tijd een vooruitstrevend en inventief componist en koordirigent, maar hij was ook een bevlogen docent (harmonieleer, analyse en compositie) en directeur van het Amsterdams Conservatorium en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Tot zijn grote leerlingenschare behoorden belangrijke musici en componisten als Eduard van Beinum, Cor de Groot, Marius Monnikendam, Jan Mul, Willem van Otterloo, Robert de Roos, Leo Smit en Rosy Wertheim. Daarnaast was Dresden als bestuurder in vele muziekorganisaties een initiatiefrijk pleitbezorger van kwaliteitsverbeteringen binnen de Nederlandse muziekwereld. Tegenwoordig wordt de naam Sem Dresden vooral nog in verband gebracht met zijn standaardwerk Algemene Muziekleer, maar hij toonde zich ook in tal van artikelen en enkele boeken een begenadigd schrijver over muziek.

Het archief van Sem Dresden in het NMI bevat zijn compositorisch oeuvre in handschrift en drukken (liederen, koorwerken, kamermuziek, orkestwerken en soloconcerten), waarin zich de wonderlijke muzikale geesteswereld van deze markante persoonlijkheid openbaart. Ook is allerlei ander archiefmateriaal beschikbaar, waaronder curieuze correspondentie met figuren als Henk Badings, Alphons Diepenbrock, Alexandre Glazounov, Percy Grainger, Pierre Monteux, Willem Pijper, Albert Roussel en Matthijs Vermeulen.
Een van de voordelen van het NMI is dat je als onderzoeker in staat wordt gesteld bijna gelijktijdig archieven van Nederlandse componisten en musici naast elkaar te leggen. Dit kan verrassend vergelijkingsmateriaal opleveren met daarin onverwachte dwarsverbanden. Dat een flink deel van de huidige voorzieningen van het NMI door cultuurbezuinigingen gaat verdwijnen, is een grote aderlating voor de toegankelijkheid van het Nederlands muzikaal erfgoed.

Geert van den Dungen, 1 oktober 2012

Geert van den DungenSem Dresden

We nodigen onze lezers en bezoekers graag uit om in een eigen bijdrage iets te vertellen over ‘hun’ archief, over een vondst in de collectie, of over een bijzondere ervaring tijdens hun speurtochten in het NMI. U kunt contact opnemen met de webredactie.

NMI-cd bij Radio Monalisa

Ingediend door admin op di, 09/25/2012 - 11:46

Radio Monalisa (Stads FM) zal in september en oktober aandacht besteden aan de liederen van vrouwelijke componisten die staan op de onlangs door het NMI uitgebrachte cd ‘Nederlandse liederen' met mezzosopraan Elisabeth von Magnus en pianist Jacob Bogaart.

Op 26 september komen tussen 21:00 en 22:00 uur de drie liederen van Anny Mesritz-van Velthuysen aan bod die op deze cd staan. De Concertzender herhaalt dit programma op 30 september van 11:00 tot 12:00 uur.

In de loop van oktober staan de liederen van Bertha Frensel Wegener-Koopman geprogrammeerd. Meer informatie is te vinden op de website van Radio Monalisa.

Anny Mesritz-van Velthuysen Nederlandse liederen
Anny Mesritz-van Velthuysen Meer informatie »


25 september 2012