Nieuws

Fusie NMI en HGA voltooid

Ingediend door admin op ma, 09/29/2014 - 23:00

De afgelopen jaren is de collectie gefaseerd overgebracht van de Koninklijke Bibliotheek naar de depots van het HGA. In november 2015 is dit proces afgerond, en sinds 8 december vindt de dienstverlening volledig plaats vanuit de studiezaal van het HGA, in het stadhuis aan het Spui. Dank gaat uit naar alle collega’s van het HGA en de KB die zich ingespannen hebben deze omvangrijke verhuisoperatie in goede banen te leiden. Veel bezoekers hebben de weg naar het stadhuis al weten te vinden en hebben zich opnieuw ingeschreven. Lidmaatschap is nu gratis. Na inschrijving kan er, zoals voorheen, weer materiaal aangevraagd worden via de catalogus. Inzage van archiefmateriaal gaat nog steeds uitsluitend op afspraak: inmiddels is dit mogelijk van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur. De bibliotheekbalie is geopend op dinsdag- donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00-16.00 uur.

Een aantal praktische zaken is veranderd ten opzichte van de situatie in de KB. Zo beschikt het NMI niet meer over een eigen leeszaal met open opstelling. Al het materiaal staat opgeslagen in de magazijnen en moet aangevraagd worden via de catalogus (bibliotheek) of op afspraak (muziekarchieven). Alleen de collectie microfiches is vrij toegankelijk en kan geraadpleegd worden tijdens openingstijden van de HGA studiezaal: maandag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur. Kopiëren kan alleen nog in opdracht gedaan worden door een medewerker. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden. Wel is het toegestaan om na invulling van een fotografieverklaring zelf foto’s te maken. Lidmaatschap is voortaan gratis. Bij inschrijving wordt wel een geldig legitimatiebewijs en bewijs van adres gevraagd. Na inschrijving kan bibliotheekmateriaal zelf via de catalogus aangevraagd worden. Aangevraagde materialen worden altijd een week op de plank bewaard. Verlengen van uitleenbaar materiaal is mogelijk tot maar liefst 10 keer. Via IBL (Interbibliothecair Leenverkeer) levert het NMI ook weer materialen en fotokopieën aan klanten uit andere bibliotheken. Informatievragen kunnen gestuurd worden naar: nederlandsmuziekinstituut@denhaag.nl

De komende tijd zal het NMI in samenwerking met het HGA weer activiteiten gaan organiseren, zoals tentoonstellingen, concerten en presentaties. Deze zullen ook gehouden worden in verschillende ruimtes van de Centrale Bibliotheek die onderdeel is van het stadhuis. Op de eerste en der vierde verdieping zijn mogelijkheden om concerten en andere presentaties te houden. Een eerste tentoonstelling met als thema ‘Mozart in Den Haag’ is eind 2015 al in het Atrium van het stadhuis gerealiseerd. Een tentoonstelling over de dirigent Willem Mengelberg is in voorbereiding. Dit in aansluiting op het verschijnen van het tweede deel van de Mengelberg biografie van Frits Zwart. Op 25 september om 16.00 uur is er een eerste ‘lecture-recital’.


30 augustus 2016

Verhuizing afgerond

Ingediend door admin op ma, 09/29/2014 - 23:00

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de verhuizing van de muziekbibliotheek van het Nederlands Muziek Instituut (NMI) naar het Haags Gemeentearchief. De verhuizing van de gehele NMI collectie (archief en bibliotheek) is hiermee afgerond.

Vanaf dinsdag 8 december 2015 kunt u voor de bibliotheek weer terecht op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00-16.00 uur.

Het nieuwe bezoekadres is:

Haags Gemeentearchief
Studiezaal begane grond
Spui 70 (Atrium stadhuis)
2511 BT Den Haag

Een KB lidmaatschap is niet meer nodig. Bij het eerste bezoek zult u zich met een geldig legitimatiebewijs opnieuw moeten inschrijven. Daarna kunt u weer boeken en bladmuziek via de online catalogus aanvragen. 

De catalogus is niet meer te benaderen vanuit de KB catalogus, maar alleen nog via catalogus.nederlandsmuziekinstituut.nl. Aanvragen voor het eerste bezoek kunnen gedaan worden via e-mail: nederlandsmuziekinstituut@denhaag.nl.

Tot ziens in onze nieuwe locatie.

27 november 2015

Liederen van Anna Cramer ontdekt

Ingediend door admin op wo, 08/20/2014 - 17:10

%sEnige maanden terug verscheen een artikel in het blad VivaVoce waarin de heugelijke vondst werd gemeld van enkele jeugdliederen van Cramer in de bibliotheek van het Keulse conservatorium. Download een pdf van dit artikel.

In de afgelopen jaren heeft het NMI verschillende keren aandacht besteed aan de componiste Anna Cramer (1873-1968). Zo is er een symposium gehouden en heeft het NMI drie bundels uitgegeven met de liederen. Via het NMI is er ook nog een cd verkrijgbaar met liederen, waarvan enkele georkestreerd door Jeppe Moulijn. Ook in een van de programma's van de Tiende van Tijl van de Avro is aandacht geweest voor haar muziek.

        

20 augustus 2014

Archiefcollectie nu toegankelijk in het HGA

Ingediend door admin op wo, 07/09/2014 - 23:00

De verhuizing van de muziekarchieven van het NMI naar het Haags Gemeentearchief is voltooid. Vorig jaar werd al 500 meter archiefmateriaal overgebracht en de afgelopen weken is hard gewerkt aan het overbrengen van de overige 1200 meter.

Inzage in de archieven zal voortaan plaats vinden in de studiezaal -1 van het HGA. Deze studiezaal is geopend van dinsdag t/m donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur (Spui 70, Den Haag). Inzage is alleen mogelijk op afspraak. Afspraken kunnen gemaakt worden via nederlandsmuziekinstituut@denhaag.nl.

Zie: www.gemeentearchief.denhaag.nlAll music archives of the NMI are now in the HGA (City Archive). Last year already a substantial part was transferred to the new location, and now the remaining 1200 meters have been relocated.

Archive material can now be consulted in the reading room -1 of the City Archive. This reading room is open from Tuesday till Thursday between 9.00 and 16.00 (Spui 70, The Hague). Consultation is possible by appointment only. Please contact us at nederlandsmuziekinstituut@denhaag.nl.

See: www.gemeentearchief.denhaag.nl

10 juli 2014

Balie NMI weer geopend

Ingediend door admin op wo, 07/09/2014 - 23:00

Na de sluitingsperiode in verband met de verhuizing van de archieven, is de NMI balie sinds dinsdag 8 juli weer geopend. De balie bevindt zich nu in de leeszaal van de KB, tegenover de voormalige toegangsdeuren naar het NMI. De openingstijden van de balie zijn ongewijzigd: dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00-17.00 uur.

Helaas beschikt het NMI niet meer over een leeszaal. Alle boeken uit de open opstelling zijn verhuisd naar het depot, en moeten nu via de catalogus aangevraagd worden. Het kan voorkomen dat bijzonder materiaal wel aan te vragen is via de catalogus, maar toch alleen op afspraak ter inzage gegeven kan worden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Kopiëren gaat nu met kopieertegoed van de KB: er kan gebruikt gemaakt worden van de machines bij de KB.

Deze situatie duurt in ieder geval tot het eind van het jaar. In de loop van 2015 zal de bibliotheekcollectie, net als de archiefcollectie, overgebracht worden naar het Haags Gemeentearchief.

De microfiches waren reeds overgebracht naar het HGA en zijn daar vrij raadpleegbaar in de studiezaal (Spui 70, studiezaal begane grond). De openingstijden daar zijn: maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Zie: www.gemeentearchief.denhaag.nlAfter the relocation of the music archives to the City Archive The Hague, the NMI library desk has been reopened since July 8. The library desk of the NMI has been moved to the lending counter of the KB. Opening hours are: Tuesday, Thursday and Friday afternoon between 13.00 and 17.00.

With the loss of our reading room, all materials are now kept in the depot and have to be requested. For some special materials it will be necessary to make an appointment. We ask for your understanding.

To make photocopies, the machines of the KB can be used. You will have to top up your card using the KB system.

The new situation will at least last until the end of this year. At some point next year, the library collection will also relocated to the City Archive.

The microfiches are already in the readingroom of the City Archive (Spui 70, ground floor). Opening hours are Monday till Friday between 9.00 and 16.00. See also: www.gemeentearchief.denhaag.nl

10 juli 2014

Closure and relocation

Ingediend door admin op wo, 05/14/2014 - 23:00
In connection with the relocation of the music archives to the City Archive The Hague it is not possible to make an appointment for consultation of the music archives between June 1 and July 14. During this period the request of reproductions and photocopies is also not possible.

The NMI library is closed from Monday, June 16 until Monday July 7, and the request of material is not possible. Borrowed books can be returned at the KB desk.

The library desk of the NMI will move to the lending counter of the KB and will be open again from July 8. The opening hours are: Tuesday, Thursday and Friday, 13.00 - 17.00.

From July 14 consultation of the music archives is possible at the City Archive, Spui 70, Den Haag (see also: www.gemeentearchief.denhaag.nl)

You have to make an appointment by writing an email to: info@nederlandsmuziekinstituut.nl

May 15, 2014

Sluiting in verband met verhuizing

Ingediend door admin op wo, 05/14/2014 - 23:00

In verband met de verhuizing van de muziekarchieven naar het Haags Gemeentearchief is het vanaf 1 juni t/m 13 juli niet mogelijk een afspraak te maken voor het raadplegen van de muziekarchieven. Ook het aanvragen van kopieën of scans is in deze periode niet mogelijk.

Het NMI is vanaf maandag 16 juni helemaal gesloten, dus ook voor het aanvragen van boeken en bladmuziek. Geleend materiaal kan tijdens deze periode ingeleverd worden bij de KB.

De bibliotheekbalie van het NMI verhuist naar de uitleenbalie van de KB en zal vanaf dinsdag 8 juli weer geopend zijn. De openingstijden blijven: dinsdag- donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. De boeken uit de open opstelling zullen verplaatst worden naar het depot, maar kunnen gewoon aangevraagd worden.

De muziekarchieven zijn vanaf 14 juli op afspraak te raadplegen in het Gemeentearchief, Spui 70 Den Haag (zie: www.gemeentearchief.denhaag.nl)

U kunt hiervoor een mail sturen naar: info@nederlandsmuziekinstituut.nl


In connection with the relocation of the music archives to the City Archive The Hague it is not possible to make an appointment for consultation of the music archives between June 1 and July 14. During this period it's also not possible to order scans or photocopies.

The NMI library is closed from Monday, June 16 until Monday July 7, and the request of material is not possible. Borrowed books can be returned at the KB desk.

The library desk of the NMI will move to the lending counter of the KB and will be open again from July 8. The opening hours are: Tuesday, Thursday and Friday, 13.00 - 17.00.

From July 14th consultation of the music archives is possible at the City Archive, Spui 70, Den Haag (see also: www.gemeentearchief.denhaag.nl)

You have to make an appointment by writing an email to: info@nederlandsmuziekinstituut.nl

15 mei 2014

‘Een goede morgen met …’

Ingediend door admin op wo, 04/23/2014 - 23:00

Zaterdag 26 april is Frits Zwart, directeur van het NMI, van 10.00 tot 12.00 uur te gast in het Tros-programma ‘Een goede morgen met ...' op Radio 4.

Lees meer

logo radio 4

24 april 2014

'De Stem van de meester'

Ingediend door admin op za, 04/19/2014 - 12:59

Op Goede Vrijdag zond NCRV 2doc De stem van de meester uit. Een meeslepende documentaire over toewijding, samenwerking en de passie voor klassieke muziek.

Stem van de meester

Dirigent Geert van den Dungen ontdekte in de twaalfjarige koorknaap Oscar Verhaar een uitzonderlijk zangtalent. In de jaren die volgden zou Geert Oscars belangrijkste zangleraar worden en daarbij stelde hij Oscar al snel op als solist in de vele Matthäus- en Johannes-Passies die hij dirigeerde. De volgende stap in Oscars zangcarrière is een studie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hier krijgt Oscar te maken met andere leraren en een andere aanpak. Hoe beïnvloedt dit de band met zijn mentor? Moet en kan hij zich losmaken van Geert en wat betekent dat proces voor de ontdekker van het talent? En kan een zangleraar zijn leerling loslaten zodat deze de meester over zijn eigen stem wordt?

Regisseur Hester Overmars was getroffen door de samenwerking en toewijding van leraar en leerling en laat zien hoe de band tussen mentor en leerling zich ontwikkelt. Daarnaast geeft de film een mooie inkijk achter de schermen van de wereld van de klassieke en barokmuziek. De film draaide vorig jaar in de Nederlandse filmhuizen. De Volkskrant noemde De stem van de meester 'een spannende film met sterke en vaak nogal pijnlijke scènes'. De stem van de meester is een film van Hester Overmars voor producent seriousFilm.

De film is deels opgenomen in het Nederlands Muziek Instituut, waar zowel Oscar als Geert regelmatig voor onderzoek te vinden zijn. In de rubriek 'Onderzoekers aan het woord' hebben Oscar en Geert beide al eens hun verhaal gedaan over hun ervaringen in het NMI.

Bekijk de documentaire op Holland Doc.

19 april 2014

Uitnodiging boekpresentatie

Ingediend door admin op wo, 04/16/2014 - 23:00

De Robert de Roos Stichting en Uitgeverij Van Gruting hebben het genoegen u uit te nodigen voor de aanbieding op vrijdagmiddag 25 april 2014 te 15.00 uur in het Bethaniënklooster, Barndesteeg 6b, 1012 BV Amsterdam (020-6250078) van:

Jurjen Vis
Wanhoop niet! Biografie van componist en diplomaat Robert de Roos

Programma:
15.00 ontvangst met thee/koffie
15.30 aanvang officiële gedeelte
- Inleiding door dr. Frits Zwart, directeur van het Nederlands Muziek Instituut en bestuurslid van de Robert de Roos Stichting
- Toespraak door de auteur, dr. Jurjen Vis
- Derde strijkkwartet (1945) van Robert de Roos, uitgevoerd door het Utrecht String Quartet
- Toespraak door Peter de Roos, zoon van de componist en bestuurslid van de Robert de Roos Stichting
- Overhandiging van het eerste exemplaar aan Aukelien van Hoytema
Tot 18.00 uur: borrel en boekverkoop

Nota bene: Gaarne uw schriftelijke aan- of afmelding:
De heer/mevrouw (...) straat (...) woonplaats (...) zal op vrijdag 25 april 2014 bij de boekpresentatie wel/niet aanwezig zijn met ... perso(o)n(en).

Te sturen naar info@vangruting.nl

Lees meer

Biografie De Roos

17 april 2014

Mengelberg Diskotabel

Ingediend door admin op do, 04/10/2014 - 23:00

In samenwerking met het Nederlands Muziek Instituut belegt de Willem Mengelberg Stichting op zaterdag 3 mei a.s. om 14.00 u. (einde bijeenkomst ca. 16.00 u.) in Pulchri Studio, Lange Voorhout 15 in Den Haag een bijeenkomst naar de formule van het programma Diskotabel.

Er zal ruim aandacht worden besteed aan een aantal (onlangs fraai gerestaureerde) Mengelberg-opnamen die worden vergeleken met iets recentere uitvoeringen van het Concertgebouworkest onder leiding van andere grote dirigenten als Eduard van Beinum, Erich Kleiber en Wilhelm Furtwängler.

Deze unieke variant op Diskotabel zal worden gepresenteerd door AVRO-presentator Hans van den Boom. Ook is er een deskundig panel, bestaande uit:

- Daniel Esser: cellist Koninklijk Concertgebouw Orkest en samensteller van de Anthology-boxen KCO,

- Lodewijk Collette: pianist, muziekregisseur en samensteller van de Anthology-boxen KCO,

- Jan Kouwenhoven: hoboïst en althoboïst KCO.


Toegangsprijs: € 15 ('Vrienden' van de WMS: € 12,50)

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door het verschuldigde bedrag over te maken naar de stichting WMS, rekeningnr. NL36INGB0006148687, onder vermelding van '3 mei'.

WM logo

11 april 2014

Derde pianoconcert van Bortkiewicz

Ingediend door admin op do, 04/03/2014 - 23:00

Enkele jaren geleden bracht het NMI verschillende cd's uit met muziek van de componist Segei Bortkiewicz. De laatste in de reeks was een cd met muziek voor piano en orkest. Onder leiding van dirigent David Porcelijn nam de pianist Stefan Doniga twee pianoconcerten van Bortkiewicz op.

Op 25 april 2014 a.s. zal hij opnieuw soleren in muziek van Bortkiewicz en wel met de uitvoering van het derde pianoconcert ("Per aspera ad astra"), tijdens het ‘Timisoara International Music Festival', met het Timisoara Philharmonic Orchestra o.l.v. één van de meest vooraanstaande Roemeense dirigenten, Tiberiu Soare. Het concert wordt ook opgenomen voor de radio.

www.timisoara-info.ro/en/events/events/details/3640-festivalul-international-timisoara-muzicala.html

www.filarmonicabanatul.ro/component/eventlist/details/279-Concert%20simfonic

De verschillende Bortkiewicz cd's zijn nog steeds verkrijgbaar in de webwinkel.

Bortkiewicz

4 april 2014

Boekpresentatie op donderdag 27 maart

Ingediend door admin op zo, 03/23/2014 - 23:00

Binnenkort verschijnt van de hand van Paul Sars het boek

‘Paul Celan, Jaap Geraedts: Keinerlei "Silberstreifen" am Horizont'
celansarsDer Briefwechsel des Dichters mit dem Komponisten.  
Herausgegeben und kommentiert von Paul Sars
(LIT-Verlag, Berlin-Münster-London-Wien-Zürich)

Op donderdag 27 maart (18.30-19.30 uur) vindt de presentatie van dit boek plaats in boekhandel Roelants in Lux aan het Mariënburg 38-39 (6511 PS) in Nijmegen. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan journalist en schrijfster Pauline Broekema

Programma 27 maart 2014, 18.30-1930 uur
Boekhandel Roelants in Lux, Mariënburg 38-39 in Nijmegen

18.30 uur: Inloop
18.50 uur: Welkom door Wouter Roelants en Paul Sars
19.00 uur: Voordracht door Pauline Broekema. "Een afgekeurd tooneelstuk", over goed en fout tijdens de bezetting.
19.20 uur: Overhandiging eerste exemplaar door Paul Sars
19.30 uur: Einde

Aanmelden vóór 24 maart per email via roelants@roelants.com

Over het boek
Begin 1957 is de inmiddels erkende componist Jaap Geraedts (1924-2003) naarstig op zoek naar een joodse tekstdichter die samen met hem een avondvullend oratorium wil schrijven waarin het lijden van de joden tijdens de nazidictatuur tot uitdrukking komt. Het meerstemmige koorwerk moet ‘een eigentijdse psalm' zijn, met trekken van een fuga, een spanningsvol muziekwerk dat culmineert in een afronding, waarin het joodse leed wordt getransformeerd, opgenomen in een groter geheel van de wereldgeschiedenis.
Jaap Geraedts wendt zich tot Jacques Presser die hem attendeert op Maurits Mok en Abel Herzberg. Maar wanneer Geraedts in februari 1957 het gedicht ‘Todesfuge' (‘Fuga van de dood') van Paul Celan leest, richt hij zich tot de joodse Duitstalige dichter in Parijs en stuurt hem een concept van vijf bladzijden, waarin de globale driedeling (‘de geboorte van de waanzin', ‘de catastrofe' en de ‘vernieuwing; verzoening en loflied') al is geschetst.
Paul Celan ontvangt het verzoek onder allerminst gunstige omstandigheden. Hij ontwaart om zich heen geen vernieuwing of verzoening, maar eerder tekenen van hernieuwd antisemitisme ("ich sehe [...] keinerlei "Silberstreifen" amm Horizont"). Tijdens lezingen in Duitsland wordt hij belachelijk gemaakt en geconfronteerd met valse beschuldigingen van plagiaat. Hij aarzelt, twijfelt, geeft aan dat het plan van Geraedts ruimer zou moeten worden opgezet, maar hij stemt dan toch toe de tekst te zullen schrijven "die u van mij verwacht".
De oratoriumtekst komt er niet, ondanks herhaalde pogingen van Jaap Geraedts om Paul Celan tot samenwerking te bewegen. Hoewel de werelden van de gevluchte joodse Duitse dichter en de van oorsprong katholieke, soms antroposofisch geïnspireerde Nederlandse componist sterk van elkaar verschillen, was samenwerking zeker denkbaar geweest. Geraedts heeft zich aantoonbaar verdiept in joodse geschiedenis, religie en muziek, terwijl Paul Celan de nabijheid van christenen geenszins schuwt. Bovendien schrijft Celan juist ten tijde van zijn contact met Geraedts gedichten als ‘Stimmen', ‘Engführung' en (later) ‘Psalm', die in hun meerstemmigheid en fugatische structuur heel goed in het beoogde oratorium zouden passen.
Ook wanneer de samenwerking met Paul Celan niet lijkt te lukken, blijft Jaap Geraedts pogingen doen om de gewenste muziekstukken - een oratorium ter herdenking van joodse slachtoffers of een werk ter herdenking van de in het verzet gevallenen, of nieuwe muziek bij de joodse psalmen - te componeren, zijn leven lang, mede aan de hand van teksten van Nelly Sachs en Paul Celan. Uit gesprekken, brieven en andere documenten blijkt dat Jaap Gearedts onverwerkte oorlogservaringen heeft en een schuldgevoel met zich meedraagt. Zijn positie als muziekstudent tijdens de oorlog, een betrokken toeschouwer die bij tijden wist wat er gebeurde, heeft diepe sporen achtergelaten, in zijn persoonlijk leven en in zijn werk.
Het boek benadert de korte briefwisseling tussen dichter en componist vanuit historisch en literatuurwetenschappelijk perspectief, terwijl muziekwetenschappelijke of theologische benaderingen nog zouden kunnen volgen.

Paul Celan (1920-1970) was de zoon van Duitstalige joden die in het destijds Roemeense Czernowitz leefden. Zijn ouders werden in nazi-kampen vermoord. Celan zelf overleefde het werkkamp, vluchtte in etappes via het nieuwe Boekarest en Wenen naar Parijs, waar hij van 1947 tot aan zijn zelfmoord in 1970 bleef wonen. Hoewel hij al spoedig erkenning kreeg als dichter van de ‘Todesfuge' werd zijn eigenzinnige poëzie aanvankelijk als gewild duister en ontoegankelijk bestempeld, hetgeen Celan bestreed. Beschuldigingen van plagiaat en van het literair te gelde maken van de moord op zijn ouders verhevigden zijn depressies en deden hem - ondank de erkenning door belangrijke literaire prijzen - steeds verder wegzinken in achtervolgingswaanzin.

Jaap Geraedts (1924-2003) werd geboren in Den Haag als zoon van Henri Geraedts die aan het Koninklijk Conservatorium Schoolmuziek doceerde. Jaap speelde viool en piano, maar fluit werd zijn instrumenten en op 16-jarige leeftijd componeerde hij zijn eerste werk voor fluit en piano. Hij studeerde van 1943 tot 1947 bij o.a. Henk Badings en Sem Dresden aan het Conservatorium in den Haag. In 1947 behoorde hij tot de medeoprichters van de Bilthovense Muziekweek (Stichting Gaudeamus). Geraedts werkte als docent, muziekcriticus en auteur, was als componist actief in een breed spectrum, van koorliederen tot symfonieën, van televisietunes tot kerkmuziek. Bij het huwelijk van Maxima en Willem-Alexander werd zijn ‘Onzevader' ten gehore gebracht.

Paul Sars studeerde germanistiek en filosofie in Nijmegen en München en is hoogleraar Duitse Taal en Cultuur / Nederland-Duitsland-Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde in 2002 de brieven van Paul Celan aan Diet Kloos-Barendregt (‘Du musst versuchen, auch den Schweigenden zu hören') en richtte in 2012 op verzoek van het Nationale Bevrijdingsmuseum in Groesbeek samen met Pauline Broekema een tentoonstelling in over Diet Kloos en Paul Celan.

Pauline Broekema is verslaggever bij het NOS Journaal en schrijfster. In 2001 verscheen haar boek ‘Benjamin. Een verzwegen dood over het joodse leven op het Groninger platteland. In 2013 hield zij de 4 mei voordracht in de Nieuwe Kerk voorafgaand aan de Nationale Dodenherdenking. In oktober 2013 publiceerde ze met collega Helma Coolman ‘In het puin van het getto' over het onbekende Kamp Warschau. Eind mei verschijnt na jaren archiefonderzoek bij de Arbeiderspers haar boek ‘Het Boschhuis'. Ook in deze familiekroniek speelt de oorlog een belangrijke rol.

Op verzoek van Paul Sars houdt Pauline Broekema een korte toespraak bij de presentatie van het boek en neemt vervolgens het eerste exemplaar van ‘Paul Celan, Jaap Geraedts: Keinerlei "Silberstreifen" am Horizont' in ontvangst.

24 januari 2014

Korting op bijzonder concert zondag 30 maart

Ingediend door admin op zo, 03/23/2014 - 23:00

Schatkamer NL, op zondagochtend 30 maart, is een nieuw festivalonderdeel van Kamermuziekfestival Den Haag. In samenwerking met het Nederlands Muziek Instituut zoekt artistiek directeur Eva Stegeman voor dit onderdeel in de archieven naar bijzondere werken en manuscripten van Nederlandse componisten, ditmaal de vioolsonate van Bernard Wagenaar.

Programma:

Debussy - Sonate voor viool en piano in g
Bernard Wagenaar (1894-1971) - Sonate voor viool en piano (1925)
Bartók - 1e Rapsodie voor viool en piano

Amarins Wierdsma, viool | Sophiko Simsive, piano

Violiste Amarins Wierdsma won eerste prijzen op zowel het Iordens Vioolconcours als het Davina van Wely Concours en studeerde cum laude af in aan het conservatorium in Amsterdam.

Schatkamer NL | Zondag 30 maart | Sociëteit de Vereeniging, 11.00 - 12.00 uur

Exclusieve korting: bezoekers van het NMI kunnen met korting naar dit concert. Door gebruik te maken van de online code SCHATNMI betaalt u slechts € 10,- voor een kaartje, i.p.v. € 15,-. De korting is slechts online te verkrijgen en is niet van toepassing op reeds gekochte kaarten.

Meer informatie over het festival: www.kamermuziekfestivaldenhaag.nl

Amarins Wierdsma

Amarins Wierdsma


24 januari 2014

Dag van de Haagse Geschiedenis op 29 maart a.s.

Ingediend door admin op zo, 03/16/2014 - 23:00

Tijdens het Grondwetfestival en de Dag van de Haagse Geschiedenis op 29 maart treedt in het tuinhuis van Café Restaurant de Haagsche Kluis (Plein 20) het Blaaskwintet van de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso' op. Het concert duurt van 11.30 uur tot 13.00 uur en er worden klassieke, Spaanse en Weense werken gespeeld.

Het optreden wordt vergezeld door een lezing over militaire muziek in Den Haag door de eeuwen heen. Spreker is Thijs van Leeuwen, expert op het gebied van koninklijk en militair ceremonieel. Hij zal met name ingaan op de rol van de militaire muziek bij het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden en op de functie van de militaire muziek bij het ceremonieel rond ons Koningshuis, zoals bij staatsbezoeken, Prinsjesdag en bij inhuldigingen en koninklijke huwelijken en begrafenissen. Tevens zal hij aandacht schenken de eeuwenoude band tussen de Hofstad Den Haag en de militaire muziek.

Blaaskwintet van de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso'.
DvdHGfluit: Gerda Verhulst
hobo: Joop Ploeg
klarinet: Frank Huibers
hoorn: Sjoerd vd Veen
fagot: Michelle Jansen

Programma:
1. Rondo, R. van Otterloo
2. Kwintet g-moll, Danzi
3. Aragonaise uit ‘Carmen', G. Bizet
4. Habanera uit ‘Carmen', G. Bizet
5. Cadiz uit ‘Suite Espagnol', Albeniz
6. Tango uit ‘Espagna', Albeniz
7. Guapita, Malando
8. Taquito Militar
9. Wilhelmina Gavotte, Friedemann
10. Egyptischer Marsch, J. Strauss
11. Wien, Berlin, Schrammel
12. Wien bleibt Wien Schrammel
13. Auf Ferienreise, J. Strauss
14. Grenadiersmars, F. Dunkler

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 11.00 uur bij de kraam van het Haags Gemeentearchief op het Plein. Toegang is gratis.

Voor meer informatie over de Dag van de Haagse Geschiedenis zie http://www.dagvandehaagsegeschiedenis.nl/

Al 10 jaar organiseert het Haags Gemeentearchief de Dag van de Haagse Geschiedenis. Het doel van deze Dag is om alle Hagenaars bekend te maken met de rijke geschiedenis van Den Haag en hen dit zelf ook te laten ontdekken. Waar liggen de wortels van Den Haag en de Hagenaars? Ruim 30 culturele en erfgoedinstellingen en organisaties in Den Haag werken samen om dit doel te bereiken.

In het NMI bevindt zich een unieke collectie militaire muziek. In 2008 werd met het Ministerie van Defensie afgesproken (zie ondertekening bruikleenovereenkomst) dat de historische muziek van de Nederlandse krijgsmacht ondergebracht en toegankelijk gemaakt wordt bij het NMI. In totaal telt de collectie bijna 5.000 werken, waaronder veel uitvoeringsmateriaal uit de periode 1840-1960, zowel geschreven als gedrukt. Het gaat vooral om de muziek die door schutterijen en militaire kapellen gebruikt is om het ceremonieel bij de krijgsmacht luister bij te zetten, maar ook om gelegenheidsmuziek gebruikt bij openbare gelegenheden. Het materiaal is afkomstig van de verschillende militaire orkesten, de Koninklijke Militaire Kapel, de Johan-Willem-Friso Kapel, de Luchtmachtkapel Infanterie en de Haagsche Schutterij.


De Jagerkapel in 1913

17 maart 2014

Boek en cd Herman Strategier

Ingediend door admin op do, 12/19/2013 - 08:46

strategier-biografieHet boek heet: ‘Musique pour faire plaisir; leven en werk van Herman Strategier' en is geschreven door Nico Schrama en Lourens Stuifbergen. Het boek, dat ruim 200 bladzijden telt, bevat een biografie die zich vrijwel uitsluitend tot de zakelijke kanten van Strategiers leven beperkt, maar is wel onderverdeeld in 'leven', 'werk' en 'de componist', verder werkenlijsten, zowel chronologisch als naar bezetting.

Deze publicatie door de Herman Strategier Stichting vormt een goede inleiding voor de muziek van Strategier. Gelukkig staan er aardig wat foto's in, zodat daarmee ook een persoonlijke indruk wordt verkregen van de componist. Node mist men een register op personen. Dat zou wel handig geweest zijn, want niet alleen in de tekst komen veel namen voor, ook bij de opgaven van de werken staan veel namen genoemd: uitvoerenden bij premières, diegenen aan wie werken zijn opgedragen etc. Het is een echt naslagwerk geworden, onmisbaar om inzicht te krijgen in Strategiers omvangrijke oeuvre.

strategier-orgelwerkenTegelijk met het boek verscheen een cd met orgelmuziek van Strategier. Organist Wouter van Belle nam een groot deel op van de orgelmuziek van Stragier en bespeelde daarvoor de orgels van de Dom en de Kathedraal in Utrecht. Daarmee is er een mooi overzicht van dit oeuvre op cd gekomen met gebruikmaking van de hiervoor karakteristieke instrumenten. Een must om aan te schaffen!

Boek en zijn cd zijn te bestellen bij de Herman Strategier Stichting. Zie voor meer gegevens: www.hermanstrategier.nl.

Het boek is ter inzage in de leeszaal van het NMI: signatuur NMI MU 20 STRA.

19 december 2013

Marc Pantus: Harry, Heine in Holland

Ingediend door admin op vr, 12/13/2013 - 13:46

Marc Pantus brengt met Harry, Heine in Holland de Duitse dichter en lyricus Heinrich Heine (1797-1856) opnieuw tot leven: Gedichten van Heinrich Heine op muziek gezet door Nederlandse componisten als Alphons Diepenbrock, Samuel de Lange en Leander Schlegel. Arnon Grunberg leest Heines Memoires voor, die voor het eerst in het Nederlands vertaald zijn.

Rudolf Jansen
Marc Pantus wordt bij de uitvoering van de Heine-liederen begeleid door pianist Rudolf Jansen. De liedteksten en hun vertalingen staan in het fraai vormgegeven boekwerk bij deze uitgave. "De keuze voor de liederen is tot stand gekomen na een inventarisatie van alles wat er in de bibliotheek van het Nederlands Muziek Instituut op dit gebied (zang met pianobegeleiding) is te vinden. Uit de flinke hoeveelheid heb ik een persoonlijke keuze gemaakt. Het is een subjectieve keuze waarbij uiteraard meestal de kwaliteit van de noten, maar soms de tekst de doorslag gaf, of juist de curieuze achtergrond van de maker. De keuze geeft een mooi beeld van het vaderlandse liedcomponeren in de 19e en 20e eeuw," aldus Marc Pantus.

Arnon Grunberg
Het project Harry, Heine in Holland bestaat niet alleen uit cd met Heine-liederen en bijbehorend tekstboek, maar ook uit een luister-cd met de door Arnon Grunberg voorgelezen Memoires, die eveneens in het tweede boek bij deze uitgave staan. Heines Memoires zijn voor de eerste keer in het Nederlands vertaald. De vertaling is gemaakt door Ria van Hengel, vertaler van Duitse literatuur (klassiek en hedendaags). Schrijver Arnon Grunberg, een groot liefhebber en bewonderaar van Heinrich Heine, leest Heines Memoires voor.

Concertdatum Harry, Heine in Holland
14 december 2013 is een tweede Heine-concert gepland in Musis Sacrum te Arnhem. Dan zal stand-up comedian Raoul Heertje eenmalig de rol van verteller op zich nemen.

Andere concerten staan gepland voor maart 2014 in Groningen, Den Haag en Amsterdam.

Marc Pantus over Harry, Heine in Holland:
www.voordekunst.nl/vdk/project/view/1310-harry-heine-in-holland

bron: Persbericht Harmonia Mundi Nederland, Den Haag, 9 december 2013

heine in holland

IPH-CD-001 / EAN 9789082151206

Speellijst

Titel

Componist

1

Es war ein alter König

Alphons Diepenbrock

2

Ein Fichtenbaum

Samuel de Lange

3

Dichters Klage

Victor Schmidt-Ernsthausen

4

Childe Harold

5

Es war ein alter König

Gerrit Jan van Eijken

6

König Harald Harfagar

7

Der arme Peter

Leander Schlegel

8

Du liebst mich nicht

Marius Brandts Buys

9

Du liebst mich nicht

Daniel de Lange

10

Ein Fichtenbaum

Bertha Frensel

11

Die schlanke Wasserlilie

Mario van Overeem

12

Ich habe dich geliebt

Hugo Nothenius

13

Mit deinen blauen Augen

14

Wenn du mir vorüberwandelst

15

Ach, ich sehne mich nach Tränen

Richard Hol

16

Spätherbstnebel

17

Tragödie

18

Das Traumbild

19

Du bist wie eine Blume

20

Wo ich bin, mich rings umdunkelt

Leander Schlegel

21

Sie haben heut abend Gesellschaft

22

Altes Lied

Richard Hol

23

Im Mondenglanze ruht das Meer

24

Das macht den Menschen glücklich

Henriette Bosmans

25

Zahnweh

Bart Visman

logo harmonia mundi

 

 

 

 

 

 

Marc Pantus: Harry, Heine in Holland

Ingediend door admin op vr, 12/13/2013 - 13:46

Marc Pantus brengt met Harry, Heine in Holland de Duitse dichter en lyricus Heinrich Heine (1797-1856) opnieuw tot leven: Gedichten van Heinrich Heine op muziek gezet door Nederlandse componisten als Alphons Diepenbrock, Samuel de Lange en Leander Schlegel. Arnon Grunberg leest Heines Memoires voor, die voor het eerst in het Nederlands vertaald zijn.


Rudolf Jansen
Marc Pantus wordt bij de uitvoering van de Heine-liederen begeleid door pianist Rudolf Jansen. De liedteksten en hun vertalingen staan in het fraai vormgegeven boekwerk bij deze uitgave. "De keuze voor de liederen is tot stand gekomen na een inventarisatie van alles wat er in de bibliotheek van het Nederlands Muziek Instituut op dit gebied (zang met pianobegeleiding) is te vinden. Uit de flinke hoeveelheid heb ik een persoonlijke keuze gemaakt. Het is een subjectieve keuze waarbij uiteraard meestal de kwaliteit van de noten, maar soms de tekst de doorslag gaf, of juist de curieuze achtergrond van de maker. De keuze geeft een mooi beeld van het vaderlandse liedcomponeren in de 19e en 20e eeuw," aldus Marc Pantus.


Arnon Grunberg
Het project Harry, Heine in Holland bestaat niet alleen uit cd met Heine-liederen en bijbehorend tekstboek, maar ook uit een luister-cd met de door Arnon Grunberg voorgelezen Memoires, die eveneens in het tweede boek bij deze uitgave staan. Heines Memoires zijn voor de eerste keer in het Nederlands vertaald. De vertaling is gemaakt door Ria van Hengel, vertaler van Duitse literatuur (klassiek en hedendaags). Schrijver Arnon Grunberg, een groot liefhebber en bewonderaar van Heinrich Heine, leest Heines Memoires voor.


Concertdatum Harry, Heine in Holland
14 december 2013 is een tweede Heine-concert gepland in Musis Sacrum te Arnhem. Dan zal stand-up comedian Raoul Heertje eenmalig de rol van verteller op zich nemen.

Andere concerten staan gepland voor maart 2014 in Groningen, Den Haag en Amsterdam.


Marc Pantus over Harry, Heine in Holland: http://www.voordekunst.nl/vdk/project/view/1310-harry-heine-in-holland

 

De uitvoeringspraktijk van 'Mahler 1'

Ingediend door admin op zo, 12/01/2013 - 23:00

De Willem Mengelbergvereniging houdt op 7 december in samenwerking met het NMI een aantrekkelijke najaarsbijeenkomst, die om 15.00 uur begint. Musicoloog Cees Broekhuijsen zal dan een inleiding houden over: ‘De uitvoeringspraktijk door het (K)CO van de Eerste symfonie van Mahler'.

De bijeenkomst is in de Haagse Lobby. Deze is gelegen op de tiende etage van het Bibliotheekcomplex van het Stadhuis in Den Haag. De toegang naar de Haagse Lobby bevindt zich in de Openbare Bibliotheek. Het gebouw bevindt zich op loopafstand (10 à 15 min.) van het station Den Haag Centraal. Voor niet-leden van de vereniging is de toegang € 15.

Het was Willem Mengelberg die in 1903 Gustav Mahler uitnodigde om zijn eerste symfonie te komen presenteren en zelf te dirigeren bij het Concertgebouworkest. Sindsdien is het werk door het orkest meer dan 250 keer uitgevoerd met een groot aantal verschillende dirigenten. ‘Mahler 1' is daarmee onderdeel en tevens drager van de Mahler-traditie in Amsterdam geworden. Bovendien werd dit werk ook vaak uitgevoerd tijdens hoogtepunten in de geschiedenis van het orkest. Zo ook bij de activiteiten rondom het 125-jarig jubileum. Daarbij wordt steeds benadrukt dat de symfonie ontstaan is in het oprichtingsjaar van het Concertgebouworkest: 1888.

Van de uitvoeringen zijn nogal wat opnamen beschikbaar, zowel studio- als live-registraties. Uit recensies over de verschillende uitvoeringen en uit de verhalen van toehoorders blijkt dat zowel het werk als de uitvoeringswijze zeer verschillend gewaardeerd werden. Op basis van een analyse en vergelijking van met zorg uitgekozen muziekfragmenten zal in de presentatie gepoogd worden een objectief en ook fascinerend beeld te geven van de uitvoeringspraktijk van deze symfonie. Met behulp van geschreven documenten (toelichtingen en recensies) wordt duidelijk hoe deze praktijk ervaren en geëvalueerd werd.

Cees Broekhuijsen is musicoloog en was jarenlang bestuurslid van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis.

F2866
Foto: Gustav Mahler (zittend) in het Concertgebouw, met staande v.l.n.r.
Cornelis Dopper, administrateur Hendrik Freyer, Willem Mengelberg, Alphons Diepenbrock.
Amsterdam, oktober 1909

22 november 2013

Succesvolle muzikale startbijeenkomst samenvoeging HGA-NMI

Ingediend door admin op vr, 11/29/2013 - 09:26

Op 8 november 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het kunstenplan 2013-2016. In dit kunstenplan werd onder meer vastgelegd dat het HGA en het NMI tijdens deze kunstenplanperiode plannen tot samenvoeging zouden ontwikkelen. Het afgelopen jaar is daar hard aan gewerkt en inmiddels zijn de verzameling microfiches en de 1e 500 meter archiefmateriaal van het NMI overgebracht naar de studiezaal en depots van het HGA.

hga-nmi-opening

Om deze eerste mijlpaal te vieren was een muzikale bijeenkomst gepland. Zo'n 75 genodigden waren hierbij aanwezig. Sprekers tijdens dit muzikale feestje waren de directeur van het HGA, Maarten Schenk, de voorzitter van het NMI, Klaas de Vries en de directeur Cultuur van de gemeente Den Haag, Paul Broekhoff. Belangrijkste boodschap was dat het NMI, vooral op personeel gebied, heeft moeten inleveren, maar dat door de positieve opstelling van de gemeente Den Haag en het HGA in het bijzonder het voortbestaan van het NMI nu is gewaarborgd. Hierdoor paste een bijeenkomst als deze goed, maar dan wel met muziek. Antoinette Lohmann (viool) en Jörn Boysen (klavecimbel) zorgden dan ook voor de muzikale omlijsting.

Het hele samenvoegingstraject zal nog tot en met 2015 duren. Als eerstvolgende stap in het proces staat de verhuizing van de overige muziekarchieven, ca. 1.500 meter gepland.

29 november 2013