Einde Nederlands Muziek Instituut nabij?

Ingediend door admin op di, 05/22/2012 - 13:23

Met het zojuist openbaar gemaakte advies Slagen in Cultuur van de Raad voor Cultuur is duidelijk geworden dat het Nederlands Muziek Instituut in zijn huidige vorm niet kan voortbestaan. De raad adviseert het NMI geen subsidie te verstrekken omdat het geen museum is maar een collectie-instituut, en stelt dat het daarom niet in aanmerking komt voor subsidie op grond van de museale regeling (artikel 3.23).

Het NMI had, op herhaalde suggestie van staatssecretaris Zijlstra, een aanvraag ingediend voor de nieuwe basisinfrastructuur via deze regeling. De raad vindt dat het NMI geen museale functie heeft omdat het om een archief (of bibliotheek) gaat en wijst daarom de aanvraag af.

Wel stelt de raad: 'Het NMI langs de museale meetlat leggen, doet naar de mening van de raad geen recht aan deze bijzondere instelling. Dat betekent volgens de raad niet dat de collectie, die voor musici van eminent belang is, niet moet worden geborgd.' De raad vindt dat de collecties van het NMI behouden moeten blijven en ziet ook dat de instelling nu in haar voortbestaan wordt bedreigd.

'Uiteraard zijn wij verheugd, dat de raad constateert dat het NMI uniek is in Nederland en van eminent belang is voor de musici', zegt een ontgoochelde directeur Frits Zwart, 'maar dat neemt niet weg dat we door dit negatieve advies van de raad nu toch voor het ergste moeten gaan vrezen. Als er nu niets gebeurt dan gaat het NMI verloren en dat is rampzalig voor behoud en toegankelijkheid van het Nederlands muzikaal erfgoed. Waarom kan er niet één instituut op dit gebied in stand worden gehouden? Gaan we nu zó nonchalant met ons muzikaal erfgoed om? Over een paar jaar zal worden ingezien hoe ongelooflijk kortzichtig deze beleidsontwikkeling is geweest. Het is echt diep treurig.'

Het NMI had bij de Raad voor Cultuur een aanvraag ingediend in het kader van de museale regeling. Samen met de uitgeverij van Muziek Centrum Nederland, Donemus, was een plan uitgewerkt om via de museale weg toch nog in de nieuwe basisinfrastructuur terecht te komen. Die kans lijkt nu verkeken nu het advies van de raad is bekendgemaakt.

Een paar weken geleden pleitte de gemeentelijke adviescommissie in Den Haag voor verlaging van de gemeentelijke subsidie en inbedding in het Haags Gemeentearchief. Daarmee werd de toekomst al zwaar onder druk gezet. Door de perspectieven die met het advies van de Raad voor Cultuur verder zijn ontstaan - of eigenlijk, wegvallen - is het voortbestaan van het NMI werkelijk in het geding en zal het enige instituut voor muzikaal erfgoed verdwijnen.

Bekijk het complete advies op de website van de Raad voor Cultuur.

22 mei 2012